Podczas tegorocznych spotkań w ramach Open Eyes Economy Summit miała miejsce premiera drugiej edycji Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski, opracowanego przez ekspertów think tanku OEES HUB pod kierownictwem Jerzego Hausnera. W tej edycji ekonomiści dołożyli do publikacji kontekst porównań międzynarodowych – jak Polska wypada na tle krajów rówieśniczych z Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry) – co umożliwiło szersze spojrzenie na analizowane zagadnienia.

Aspekt ochrony i bezpieczeństwa pracy omówiła Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Porównała ona Polskę z innymi krajami europejskimi słowami: „Jeżeli porównamy się do wszystkich krajów Unii Europejskiej, to kraje naszego regionu są w przysłowiowym ogonie tych, którzy uczestniczą w różnego rodzaju kursach, szkoleniach”. O wskaźnikach dotyczących edukacji i zdrowia wspomniał Jakub Głowacki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Według przedstawionych przez niego danych udział wydatków na edukację w polskim PKB znacząco spadł w ostatnich latach. W dalszej części wystąpienia przedstawił on rekomendacje dotyczące m.in. zwiększenia finansowania edukacji i poprawnej dostępności kadry dydaktycznej, a także zwiększenia poziomu wspierania kampanii edukacyjnych oraz rozwinięcia dostępu do usług psychiatrycznych. O wiarygodności ekonomicznej państwa w obszarze finansów publicznych opowiedział Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych, zaznaczając, że osiągnęła ona najniższy poziom od kilku lat. Andrzej Rzońca z SGH nakreślił z kolei obszar stabilności pieniądza i systemu finansowego.

Główny wniosek wynikający z przeprowadzonych analiz brzmi następująco: „Wiarygodność ekonomiczna Polski dramatycznie dołuje, szczególnie w latach 2021–2022”. Porównanie w ramach Grupy V4 to potwierdza. Bo choć wiarygodność ekonomiczna wszystkich tych krajów obniżyła się po roku 2019, to jednak wyraźnie mniej w przypadku Czech i Słowacji niż Polski i Węgier. Po przedstawieniu wyników głos zabrali przedstawiciele biznesu, w tym m.in. Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu ING Bank Śląski, którzy skomentowali wyniki, dzieląc się jednocześnie swoimi rekomendacjami.