500 miliardów złotych – tyle do wykorzystania mają polskie firmy, które skorzystają do 2020 roku z unijnego dofinansowania. Jest to przede wszystkim dobra wiadomość dla małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na zwiększenie zasobu wiedzy oraz znalezienie dla niej nowych zastosowań. Na czym polega to w praktyce?

Na chwilę obecną możliwość dofinansowania działań B+R obejmuje konkursy ogłoszone w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.1: Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, do którego nabór trwa do końca tego roku – wyjaśnia Magdalena Czekirda, Młodszy Specjalista ds. Funduszy z ECDF Dotacje.

Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, działalność B+R, czyli badanie i rozwój, obejmuje jego  trzy rodzaje: podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe – i to właśnie te dwa ostatnie będą stanowiły kluczowe źródło możliwości uzyskania dotacji dla polskich przedsiębiorców. Chodzi o działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy, ulepszanie dotychczasowych produktów lub zmierzające do stworzenia nowych rozwiązań, procesów czy usług. Przedsiębiorcy planujący podjąć działania B+R mogą uzyskać dotację przede wszystkim z obszarów uwzględnionych w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój (PO IR), jak również uzupełniających Regionalnych Programach Operacyjnych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych dla projektów B+R w większości województw wynosi 85 proc., ale waha się w zależności od regionu. Dla przykładu przedsiębiorcy z województwa śląskiego mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 80 proc., a firmy z Małopolski otrzymają wsparcie o dziesięć proc. mniejsze.

Kwoty przeznaczone przez Unię na dofinansowanie dla przedsiębiorstw w przypadku działalności B+R zaczynają się od niemal 95 milionów euro dla województwa warmińsko-mazurskiego, aż do blisko 468 milionów dla Wielkopolski. W odniesieniu do konkretnych poddziałań, których beneficjentami mogą być przedsiębiorcy, przewidywane są projekty, których maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wyniesie od 80 tyś. zł dla województwa kujawsko-pomorskiego do 30 mln. zł dla Podlasia – mówi Jolanta Namysłowska, Młodszy Specjalista ds. funduszy UE z ECDF Dotacje.

Istotne jest to, aby przedsiębiorcy zainteresowani wymienionymi obszarami zintensyfikowali doprecyzowanie swoich koncepcji, ponieważ większość regionów rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie już w bieżącym roku. Dokładne daty konkursów nie są jeszcze znane, jednak planowany nabór obejmuje III i IV kwartał 2015 r. Pracodawców ucieszy zapewne fakt, że procedura składania wniosku uległa znacznemu uproszczeniu. Aktualnie składa się go wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym instytucji pośredniczącej bądź za pomocą lokalnego systemu informatycznego dedykowanego dla danego województwa. Mimo że konkretne wytyczne dotyczące zasad danego konkursu pojawią się wraz z jego ogłoszeniem, już teraz warto zapoznać się przynajmniej z ogólnymi zapisami dotyczącymi typów projektów i przykładowych działań, które znajdują się w uszczegółowieniach do programów regionalnych. Warto więc dobrze się przygotować i nie marnować okazji na być może ostanie tak duże wsparcie z UE.

źródło: materiały prasowe