Renta jednorazowa znacznie wyższa czy comiesięczne wypłaty? Przed takim dylematem często stają ci którzy dostają rentę odszkodowawczą od zakładu ubezpieczeń. Przed podjęciem decyzji na którą formę się zdecydowac warto wiedzieć, że ubezpieczyciel po przyznaniu comiesięcznego świadczenia nigdy o nim nie zapomina, co więcej może je regularnie weryfikować. Dodatkowo renta jednorazowa to pewna forma zabezpieczenia przed jej zmniejszeniem czy odebraniem mówi Michał Kasprzyk z Votum Odszkodowania S.A.

Renta odszkodowawcza – jednorazowa czy comiesięczna?

W efekcie rentę wypłaconą jednorazowo łatwiej jest zainwestować. Ponadto zakup mieszkania czy przekwalifikowanie pozwala na uzyskanie regularnych dochodów.