W 2014 roku liczba zamożnych i bogatych Polaków sięgnie 878 tys., a na dobra i usługi luksusowe Polacy wydadzą łącznie 12,6 mld zł, tj. o 15% więcej niż w roku ubiegłym. Z badania przeprowadzonego na grupie ponad 600 zamożnych i bogatych Polaków wynika, że 65% z nich podchodzi do luksusu w sposób pragmatyczny, ich decyzje zakupowe są przemyślane i racjonalne, a nabycie luksusowego dobra niejednokrotnie traktowane jest jako inwestycja. Największy udział w rynku luksusu w Polsce mają samochody luksusowe i premium (5,6 mld zł), a Polacy coraz chętniej dokonują zakupów luksusowych przez internet.

Polska goni Zachód –  liczba zamożnych i bogatych konsumentów rośnie z roku na rok

Jak wynika z V edycji raportu KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce” liczba osób zamożnych i bogatych, czyli osiągających miesięcznie dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto, stale wzrasta. W 2013 roku mieszkało ich w Polsce 832 tys., z łącznym dochodem netto o wartości 134 mld zł. Według prognoz KPMG do końca 2014 roku liczba zamożnych i bogatych Polaków wzrośnie do 878 tys. (wzrost o 6% w ujęciu rok do roku), natomiast ich łączny dochód do 141 mld zł (wzrost o 5% w ujęciu rok do roku). Jednocześnie, w 2014 roku w Polsce mieszkało 47 tys. osób posiadających aktywa płynne o wartości co najmniej 1 mln dolarów (HNWI, ang. high net worth individuals).

Polska goni Zachód – z roku na rok przybywa zamożnych i bogatych Polaków, od lat zwiększają się także ich łączne dochody netto. Należy oczekiwać, że w przyszłości trend rosnący się utrzyma. Szacujemy, że już w 2016 roku liczba zamożnych i bogatych podatników może po raz pierwszy przekroczyć 1 milion, a rok później ich łączne dochody mogą osiągnąć wartość około 200 mld złmówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Chociaż zamożność Polaków z roku na rok wzrasta, to na tle innych krajów Unii Europejskiej przeciętny majątek mieszkańca Polski znajduje się dopiero na 23. miejscu. W 2014 roku wartość majątku na osobę w Polsce wyniosła 22,2 tys. dol., podczas gdy w krajach Unii Europejskiej było to średnio 153,6 tys. dol., czyli prawie siedmiokrotnie więcej.

KPMG

Chociaż zamożność Polaków rośnie w relatywnie szybkim tempie, bo o 4,6% rocznie w latach 2008-2014, to dogonienie najbogatszych europejskich gospodarek będzie długotrwałym procesem. Gdyby takie tempo wzrostu majątku przeciętnego Polaka się utrzymało, potrzebne byłyby aż 43 lata, aby doścignąć obecną wartość majątku przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiejdodaje Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Kolejny wzrost wartości polskiego rynku dóbr luksusowych

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrosła kolejny rok z rzędu i w 2014 roku sięgnęła ok. 12,6 mld zł. Po uaktualnieniu zeszłorocznych danych oznacza to wzrost  o 15% w ujęciu rok do roku. Tak duży wzrost spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem popytu na samochody luksusowe i premium (5,6 mld zł), ale duży udział w rynku miały także luksusowa odzież i dodatki (2,1 mld zł), usługi hotelarskie (1,3 mld zł), nieruchomości (1,1 mld zł) oraz meble (0,6 mld zł).

KPMG2

Jak wskazują prognozy KPMG, w najbliższych latach wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce będzie rosła w nieco niższym tempie – do 2017 roku jego wartość może wzrosnąć do 14 mld zł, czyli o 11% w porównaniu z rokiem 2014. Największych wzrostów w ujęciu procentowym można spodziewać się w segmencie biżuterii i zegarków oraz usług hotelarskich i SPA.

Zamożni i bogaci Polacy to pragmatycy

Grupa Polaków o ponadprzeciętnych dochodach jest niejednorodna, dlatego KPMG  w Polsce dokonało jej segmentacji w oparciu o dwa kryteria – motywację i pragmatyzm – które opisują nastawienie respondentów do nabywania i użytkowania luksusowych dóbr i usług. Badanie na próbie ponad sześciuset zamożnych i bogatych Polaków oraz uwzględnienie jednocześnie obu kryteriów umożliwiło podział na cztery typy nabywców – koneserów (motywacja wewnętrzna, wysoki pragmatyzm), pasjonatów (motywacja wewnętrzna, niski pragmatyzm), konformistów (motywacja zewnętrzna, wysoki pragmatyzm) oraz gwiazdy (motywacja zewnętrzna, niski pragmatyzm). Największą grupę (52% Polaków o ponadprzeciętnych dochodach) tworzą koneserzy, a najmniejszą – konformiści (13%). Znaczna większość zamożnych i bogatych Polaków (65%) podchodzi do luksusu w sposób pragmatyczny – wybiera produkty wysokiej jakości, ponieważ są trwałe i niezawodne. Dla prawie 70% Polaków o ponadprzeciętnych dochodach zakupy dóbr luksusowych wynikają z motywacji wewnętrznej. Oznacza to, że Polacy kupują dobra luksusowe, aby poczuć się lepiej i sprawić sobie przyjemność. Zdecydowanie rzadziej jest to motywacja zewnętrzna, czyli otaczanie się luksusem, ponieważ wymaga tego otoczenie.

Wśród zamożnych i bogatych Polaków największą grupą są koneserzy, czyli osoby o motywacji wewnętrznej i wysokim pragmatyzmie. Koneserzy nie otaczają się luksusem na pokaz, ale dlatego, że czerpią przyjemność z wyjątkowych produktów i usług. Wybory takich osób są zawsze przemyślane i zaplanowanemówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

KPMG3

Majętni Polacy kupują przez internet i inwestują samodzielnie

Polacy coraz chętniej dokonują zakupów przez internet, także zakupów dóbr luksusowych. Obecnie już blisko jeden na pięciu Polaków o ponadprzeciętnych dochodach przyznaje, że nabywał dobra luksusowe w ten sposób. Oprócz wygody, stanowiącej główny motyw zakupów w sieci, dość duży odsetek zamożnych i bogatych wybiera internet ze względu na szerszy wybór niż w salonach stacjonarnych oraz niższe ceny.

Polacy o ponadprzeciętnych dochodach to inwestorzy. W zależności od poziomu dochodów brutto, od 57% (zarabiający 7,1-10 tys. miesięcznie) do 83% (zarabiający powyżej 20 tys. miesięcznie) Polaków samodzielnie inwestuje posiadany kapitał. Polacy o ponadprzeciętnych dochodach najczęściej inwestują samodzielnie w nieruchomości, akcje i firmy czy start-upy.

Badanie KPMG potwierdza, że wraz ze wzrostem poziomu dochodów rośnie także odsetek osób korzystających z określonych usług luksusowych. Duża część osób o ponadprzeciętnych dochodach deklaruje, że odwiedza ekskluzywne restauracje. Najczęściej regularnie odwiedzają je osoby bogate. Podobnie wygląda korzystanie z usług prywatnego trenera (regularnie korzysta z nich 14% zamożnych i 27% bogatych) czy gospodyni domowej (regularnie korzysta z tej usługi 21% zamożnych i 53% bogatych).


Nie istnieje jedna definicja luksusu. Badania KPMG pokazują, że postrzeganie dóbr i usług jako luksusowe zależy od poziomu zamożności danej osoby. Im wyższe są dochody, tym droższe dobra uznawane są za luksusowe. Przykładowo cena, od jakiej osoby zamożne uznają samochód za luksusowy, to ok. 200 tys. zł, podczas gdy dla osób bogatych to już blisko 300 tys. złpodsumowuje Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

KPMG4

 

KPMG