Mimo, że kontrahenci z innych krajów nie zalegają polskim firmom na taką skalę jak Ci w kraju, problem z odzyskiwaniem należności z zagranicy ma 37% polskich eksporterów ankietowanych przez Krajowy Rejestr Długów. Nieuregulowane w terminie należności stanowią 5% wartości wszystkich faktur wystawionych zagranicznym klientom. Ich odzyskanie jest często bardzo trudne. Dlatego aby ubezpieczyć się przed współpracą z nierzetelnymi kontrahentami Krajowy Rejestr Długów nawiązał współpracę z niemieckim biurem informacji kredytowej SCHUFA HOLDING AG, dzięki czemu zarówno polscy, jak i niemieccy  przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić wiarygodność swoich kontrahentów po drugiej stronie granicy przed zawarciem z nimi umowy. Ustrzeże ich to przed stratami.

Niemcy niezmiennie od 20 lat pozostają największym partnerem zagranicznym Polski, a i nasz kraj zyskuje na znaczeniu dla gospodarki niemieckiej. Trafia tam ponad jedna czwarta całego polskiego eksportu. Od stycznia do sierpnia tego roku, według danych GUS, sprzedaliśmy do naszych zachodnich sąsiadów towary za niemal 27,4 mld euro, czyli o 7,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie importowaliśmy towary za 23,2 mld euro (zmiana w stosunku do ubiegłego roku o 4,6%).

– Relacje z Polską są bardzo ważne dla niemieckiej gospodarki, ponieważ od lat Polska jest dla Niemiec w pierwszej dziesiątce zagranicznych partnerów handlowych. Niemieckie przedsiębiorstwa chwalą Polskę jako najciekawszą lokalizację biznesu w całym regionie Europy Wschodniej. Poprzez konsekwentny rozwój, Polska stała się jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek w Unii Europejskiej. Nasze kraje łączy przede wszystkim silny przemysł i duża klasa średnia – mówi Peter Villa, członek zarządu Schufa Holding AG, największego niemieckiego biura informacji kredytowej.

Eksporter też może czuć się bezpieczny

Choć przedsiębiorcy zza granicy postrzegani są, jako solidni partnerzy, to jednak także w ich szeregach trafiają się nieuczciwi, który nie płacą w terminie lub w ogóle nie regulują faktur za kupione w polskich firmach towary i usługi. 37% firm współpracujących zagranicą ma problemy z wyegzekwowaniem należności od klientów i kontrahentów stamtąd. Większość z nich deklaruje, że problemy są, ale utrzymują się na stałym poziomie. Według 31% skala się zmniejsza, ale dla 17% problem ten narasta. Niespłacone należności pochodzące z eksportu stanowią 5% portfela wszystkich należności, to o 15% mniej niż w przypadku ogółu należności polskich przedsiębiorstw. Z poważnymi problemami boryka się 7,5% eksporterów, nieuregulowane w terminie należności stanowią ponad 30% wszystkich należności pochodzących z eksportu. Jednym z rozwiązań jest korzystanie z prewencji i sprawdzanie wiarygodności kontrahentów z zagranicy w biurach informacji gospodarczej. Dotychczas aby to zrobić trzeba było podpisać umowę z zagranicznym biurem. Jednak na mocy umowy KRD BIG SA i SCHUFA HOLDING przedsiębiorcy z obu krajów mogą uzyskać informacje o kontrahencie, bez konieczności dodatkowych formalności.

– Dążeniem KRD jest stałe poszerzanie kompletności danych. Staramy się, by nasza baza była jak najbardziej kompleksowa, wiarygodna i użyteczna dla wszystkich przedsiębiorców. Znając skalę współpracy między polskimi i niemieckimi firmami, podpisaliśmy umowę z SCHUFĄ. Polscy przedsiębiorcy, którzy współpracuj z zagranicą, mogą teraz sprawdzać kontrahentów z Niemiec i pobierać raporty o ich wiarygodności. To pierwsza taka możliwość w Polsce mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

– KRD jest w Polsce ważnym partnerem do współpracy w zakresie wymiany informacji. Informacja gospodarcza daje bowiem dużą przewagę w redukcji ryzyka kredytowego dla firm z obu krajów i dalszego rozwoju –  dodaje Peter Villa, członek zarządu Schufa Holding AG.

Umowa zakłada, że polski przedsiębiorca składa wniosek o sprawdzenie niemieckiej firmy do KRD, które w jego imieniu ściąga raport z niemieckiego biura i udostępnia go zainteresowanemu. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku niemieckich przedsiębiorców zainteresowanych weryfikacją polskich partnerów biznesowych. Jest to istotne dla całego eksportu, ponieważ niemieckie firmy wciąż mogą mieć obawy związane z wiarygodnością polskich przedsiębiorców, u których podstaw leżą krzywdzące stereotypy. Dlatego możliwość łatwego i szybkiego dostępu do informacji o wiarygodności polskich kontrahentów pozwoli rozwijać kooperację handlową między Niemcami, a Polską.

– Rozmowy z naszymi klientami pokazały, że zarówno polscy, jak i niemieccy przedsiębiorcy chcieliby w większym zakresie współpracować z zagranicą. Mają jednak wiele obaw. Komplikacje związane z językiem, różnicami kultowymi, prawem, czy odległością skutecznie utrudniają im życie. Jednak są to problemy, które można zniwelować przy pomocy biura tłumaczeń, czy firm zajmujących się współpracą międzynarodową. Wydaje się, że dużo poważniejsze jest ryzyko finansowe związane z tego typu współpracą, ale i jemu można zapobiec sprawdzając wypłacalność zagranicznych kontrahentów w biurze informacji gospodarczej. To oferta przede wszystkim dla małych i średnich firm, które nie mają wyspecjalizowanych jednostek, pozwalających sprawdzać i badać rynek – mówi Małgorzata Krasoń, kierownik Departamentu Współpracy z Zagranicą Krajowego Rejestru Długów.

Najsilniejsze biuro  w Niemczech wspólnie z KRD

SCHUFA HOLDING funkcjonuje na rynku niemieckim od 1927 roku. Administruje największą  w Niemczech bazą danych o przedsiębiorcach i konsumentach, zawierającą 66,2 milionów informacji o osobach fizycznych oraz dane o 4,6 milionach firm, z czego 3 mln stawią firmy z sektora MSP. Zdecydowana większość informacji gospodarczych (91%) stanowią informacje pozytywne o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań, dzięki czemu niemiecka baza daje kompleksową informację na temat wiarygodności podmiotów

Dla polskich przedsiębiorców możliwość pozyskiwania informacji o rzetelności płatniczej kontrahentów z Niemiec w polskim biurze to duże ułatwienie i możliwość lepszego oszacowania ryzyka współpracy zagranicznej. A jak pokazują dane płynące z urzędu statystycznego i ogólne tendencje, współpraca między firmami rozwija się bardzo szybko.

Krajowy Rejestr Długów