Nowy podatek cukrowy zagrozi sadownikom, będziemy płacić za cukier z owoców, czyli czekają nas kolejne podwyżki? Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o podatku cukrowym, wprowadzonej przez resort zdrowia w 2021 r. Niespodziewanie opłata ma objąć wartościowe produkty bez dodanego cukru takie jak nektary, wzbogacane soki z witaminami i napoje z co najmniej 20% zawartością soku z owoców czy warzyw. Stowarzyszenie KUPS i organizacje reprezentujące sadownictwo oraz przetwórstwo owoców i warzyw ostrzegają przed konsekwencjami i wskazują na liczne absurdy takich poczynań.

Podatkiem cukrowym nie są objęte takie produkty jak woda czy sok. Jednak, z chwilą dodania do soku wody, napój będący połączeniem obu składników bez dodatku cukru ma być już obłożony opłatą cukrową. Jak podkreśla Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) projekt ustawy niesie szereg poważnych zagrożeń. Od utraty konkurencyjności droższych w produkcji wartościowych napojów z owoców i warzyw, przez zmniejszenie udziału tych napojów w koszyku konsumenckim na rzecz tańszych napojów. W końcu po ograniczenie zapotrzebowania na owoce i warzywa od krajowych producentów – i to w czasach kurczenia się rynków zbytu.

Sadownicy i resort rolnictwa kontra finanse

Podczas grudniowej konferencji uzgodnieniowej nie spełniono prośby organizacji przemysłu i sadowników o doprecyzowanie definicji napoju. Przede wszystkim w taki sposób, by jednoznacznie wykluczyć opodatkowanie cukru naturalnego zawartego w soku z owoców, innych niż soki 100%. Propozycja koalicji organizacji sadowników i przetwórstwa polegała na wpisaniu sformułowania niebudzącego wątpliwości interpretacyjnych: „z wyłączeniem substancji zawartych naturalnie w soku owocowym lub warzywnym będącym składnikiem napoju”.

Nowy podatek cukrowy zagrozi sadownikom. Czekają nas kolejne podwyżki?! - butelki z żółtym nappjem na taśmie w fabryce.
Nowy podatek cukrowy zagrozi sadownikom. Czekają nas kolejne podwyżki?!

Kością niezgody jest wykładnia Ministerstwa Zdrowia, które twierdzi, że choć cukier występuje naturalnie w soku z owoców czy warzyw będącym składnikiem napoju, to nie jest naturalnie obecny w samym napoju, stworzonym na bazie tego soku. A jeśli tak, to w konsekwencji napoje typu woda + sok (np. 70% soku i 20% wody, bez dodanego cukru, czy substancji słodzących), w ocenie urzędników powinny podlegać opłacie cukrowej. Jest to sprzeczne z logiką pierwotnego tekstu ustawy: „Dlaczego opodatkowywać mieszankę dwóch składników, gdy każde z osobna, nie podlegają podatkowi, jak w przypadku wody i soku? Trudno przystać na przewrotną logikę, w myśl której, cukier naturalnie obecny w soku przestaje być uważany za naturalny …z chwilą dodania do tego soku wody.

Jedna, enigmatyczna zmiana interpretacji zapisów ustawy przez resorty zdrowia i finansów doprowadzi do opodatkowania daniną cukrową wartościowych napojów z owoców i warzyw bez dodatku cukrów i słodzików. W konsekwencji zrodzi poważne szkody dla polskiego sadownictwa i branży przetwórstwa polskich owoców i warzyw.

Polska straci pozycję lidera w produkcji owoców i warzyw w Europie

Podatek cukrowy wpłynie przede wszystkim na ograniczenie zbytu na surowce od polskich dostawców owoców i warzyw. To poważny problem dla całego krajowego rynku sadowniczego. Polska jest jednym z największych producentów owoców i warzyw w Europie, zaraz po Hiszpanii i Włoszech. Ma zatem naturalne zaplecze do produkcji wartościowych napojów z owoców i warzyw. Efektem tego jest szeroki wybór różnorodnych soków, nektarów, smoothie i napojów z owoców i warzyw. Unikalne receptury tych produktów, doceniają konsumenci w Polsce i w Europie Południowo–Wschodniej. Dodatkowe obciążenia fiskalne nakładane przez polskiego ustawodawcę, doprowadzą do zahamowania tego trendu. Ponadto do spadku zapotrzebowania na krajowe owoce i warzywa do produkcji soków, nektarów i napojów z sokiem w kraju i zagranicą.

Apel KUPS

Julian Pawlak, prezes KUPS apeluje o wycofanie się z planów opodatkowania cukru naturalnie obecnego w owocach występujących w napojach. Wskazuje na skutki nieprzemyślanych decyzji, które uderzą w ważny dla państwa sektor rolno-spożywczy, zdominowany przez polskie podmioty i krajowych dostawców. Wprowadzenie opłaty cukrowej przypieczętuje upadłość wielu przetwórni i gospodarstw. Jeśli ustawodawca wycofa się z planów rozszerzenia daniny cukrowej, Polska będzie miała w dalszym ciągu szansę na wyróżnianie się na rynkach międzynarodowych wysokowartościowymi napojami.

Mało przejrzyste prawo podatkowe

Niezrozumiała jest również logika opodatkowania nową opłatą cukrową napoju składającego się z soku owocowego i wody, podczas gdy napoje te, produkowane oddzielnie jako woda i sok, pozostaną zwolnione z tej opłaty. Przede wszystkim godzi to w interesy i stabilizację całej polskiej branży owocowo–warzywnej, w szczególności sokowniczej. 

KUPS apeluje o wprowadzenie właściwych zapisów i utrzymanie wykluczenia z opłaty cukrowej wartościowych nektarów i napojów z wysoką zawartością soku bez dodatku cukru i słodzików. Stowarzyszenie KUPS wraz z plantatorami i przetwórcami branży rolno-spożywczej apeluje o dodanie zapisu <z wyłączeniem substancji zawartych naturalnie w soku owocowym lub warzywnym będącym składnikiem napoju>. Taka adnotacja zwolni producentów wartościowych nektarów i napojów na bazie soku z owoców i/lub warzyw bez dodatku cukru z nieuzasadnionego uiszczania podatku cukrowego.

Źródło: KUPS