Polacy znowu znaleźli się w czołówce narodów najlepiej posługujących się językiem angielskim, jak wynika z najnowszego raportu EF EPI badającego znajomość języka angielskiego w 70 krajach. Polacy uplasowali się na dziewiątej pozycji. Językiem angielskim posługują się lepiej jedynie mieszkańcy krajów skandynawskich, Holandii, Słowenii, Estonii i Luksemburga.

Tegoroczny raport EF English Proficiency Index to piąta edycja największego międzynarodowego rankingu uwzględniającego stopień znajomości języka angielskiego. Badanie przeprowadzono w 70 krajach na grupie ponad 910,000 osób powyżej 18 roku życia. Polskę w tym rankingu wyprzedziły jedynie kraje skandynawskie oraz Holandia, Słowenia, Estonia i Luksemburg. Regionami z najniższym poziomem znajomości języka angielskiego są nadal Afryka Północna oraz kraje środkowowschodnie.

Europa Północna i Środkowa wykazują szczególnie wysoki poziom znajomości języka angielskiego względem krajów pozaeuropejskich, a ich pozycje w rankingu EF EPI zostały wzmocnione w ciągu ostatnich pięciu lat. Francja wyróżnia się w Europie najniższym poziomem znajomości języka angielskiego.

Mapa znajomości języka angielskiego na świecie według raportu EF EPI 2015

88

W porównaniu do zeszłorocznego rankingu EF EPI Polska spadła o trzy pozycje. Polaków wyprzedzili Słoweńcy, Estończycy i Luksemburczycy.

Tabela przedstawia kraje najbieglej posługujące się językiem angielskim

888

Tegoroczny raport EF EPI potwierdza, że poziom znajomości języka angielskiego na świecie jest coraz wyższy. Bardzo cieszy fakt, że Polska należy do krajów posługujących się nim najpłynniej. Jesteśmy przekonani, że przyczyniła się do tego coraz większa mobilność Polaków oraz duży wzrost zainteresowania wyjazdami językowymi za granicę – mówi Piotr Majdan, Country Manager Education First w Polsce.

Raport pokazuje, że znajomość języka angielskiego na świecie względem poprzednich lat wzrosła. Kobiety mówią po angielsku lepiej niż mężczyźni w prawie każdym z badanych krajów, jednak różnica między płciami jest znikoma w krajach z pierwszych miejsc rankingu. Największa różnica w umiejętności posługiwania się językiem angielskim odnośnie płci jest w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej. Natomiast w przypadku konkretnych grup wiekowych najbieglej posługują się nim osoby w wieku między 18 a 20 rokiem życia. Im osoby są starsze, tym poziom biegłości językowej jest niższy.

Wykres przedstawia poziom znajomości języka angielskiego dla poszczególnych grup wiekowych

8888

Społeczeństwa z różnych zakątków świata coraz częściej dostrzegają, że wpływa on na ich rozwój, a nie jest zagrożeniem dla kultury. Jednak zanim w pełni będą mogły korzystać z jego potencjału, łączyć ludzi z odległych kultur i ułatwiać między nimi wymianę informacji, potrzebne są pewne zmiany. Najistotniejsze w tej kwestii są metody nauczania. W zbyt wielu krajach, zarówno tych bogatych jak i biednych, sposób nauczania angielskiego nadal nie przygotowuje ludzi do skutecznego wykorzystywania potencjału tego globalnego języka, chociaż umiejętność biegłego posługiwania się nim jest wymogiem w wielu branżach na przeróżnych stanowiskach – przyznaje Piotr Majdan.

Najważniejsze wnioski z raportu EF EPI 2015:

  • Polska spadła w rankingu EF EPI o trzy pozycje z miejsca 6 na miejsce 9, jednak nadal znajduje się w czołówce krajów, które wykazują bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego.
  • Krajami, które najlepiej posługują się językiem angielskim są kolejno Szwecja, Holandia i Dania.
  • Kobiety mówią po angielsku lepiej niż mężczyźni w prawie każdym z badanych krajów, ale różnica między płciami jest znikoma w krajach z czołówki rankingu – w tym także w Polsce.
  • Bliski Wschód i Afryka Północna są jedynymi regionami, w których odnotowano spadek znajomości języka angielskiego.
  • Z danych raportu wynika, że poziom znajomości języka angielskiego w poszczególnych krajach pozostaje w korelacji z poziomem ich PKB, jakością życia i dostępem do Internetu.
  • Poziom znajomości języka angielskiego na świecie jest coraz wyższy.

Education First w tym roku zacznie uwzględniać w badaniu EF EPI także wyniki EFSET (EF Standard English Test), który jest dostępnym dla wszystkich, darmowym testem internetowym sprawdzającym znajomość języka angielskiego. Tegoroczne badania wykazały wyraźne korelacje pomiędzy wynikami EFSET a wynikami dwóch innych czołowych, standaryzowanych testów TOEFL iBT i IELTS.

źródło: Education First