Od 2005 roku Boston Consulting Group (BCG) publikuje raport „50 najbardziej innowacyjnych korporacji świata”. Badanie odbywa się na podstawie rozmów z menedżerami najwyższego szczebla, odpowiedzialnymi za innowacje. Jest to grupa 1500 osób, z całego świata. Ponadto, badanie realizowane jest na podstawie wskaźników finansowych badanych firm.

Wśród dziesięciu najbardziej innowacyjnych firm na świecie znalazły się:

  1. Apple
  2. Google
  3. Samsung
  4. Microsoft
  5. IBM
  6. Amazon
  7. Tesla Motors
  8. Toyota Motor
  9. Facebook
  10. Sony

W raporcie 24 korporacje to firmy z USA, a spośród nich aż 12 to spółki technologiczne. Tylko 13 firm pochodzi z Europy, z czego 7 to korporacje niemieckie. 5 z nich należy do branży motoryzacyjnej. Azjatyckie koncerny na liście wywodzą się z Chin, Japonii, Korei Południowej i Indii.

Eksperci Boston Consulting Group zaznaczają, że obecność polskich firm w grupie tych najbardziej innowacyjnych jest w przyszłości możliwa. Konieczne jest jednak by szefowie polskich koncernów zrozumieli, że inwestycje w innowacje nie zawsze muszą oznaczać natychmiastowe efekty finansowe. Ważne jest także posiadanie opracowanych przejrzystych strategii, które zakładałyby szerokie podejście do szukania innowacyjnych pomysłów, a nie skupiały się na rozwiązaniu jednego problemu. Istotne byłoby również utworzenie specjalnego zespołu, odpowiedzialnego za szukanie nowoczesnych rozwiązań.

50-NAJBARDZIEJ-INNOWACYJNYCH-KORPORACJI-ŚWIATA-2014.1

źródło: Portal Innowacji; PARP