Oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku blisko 12 km od granicy z Niemcami. Przypomnijmy, że w 2019 roku podpisaliśmy umowę na dostosowanie do parametrów autostrady następnego fragmentu do prawie 34. kilometra trasy, a w tym roku planujemy ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców pozostałych dwóch odcinków do Golnic.

  • 7 lutego minie czas na składanie ewentualnych odwołań od wyboru najkorzystniejszej oferty
  • Przy braku odwołań będziemy mogli szybko podpisać umowę z wykonawcą

DK 18 stanie się A18

Dostosowanie obecnej DK18 do parametrów autostrady podzielono na dwa zakresy. Pierwszy obejmuje odcinek o długości ok. 1,3 km od końca mostu na Nysie Łużyckiej, gdzie zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i rozbudowa obu jezdni. Natomiast na dalszym odcinku, o długości ok. 10,5 km, rozbudowana zostanie jezdnia południowa. Przypomnijmy, że jezdnię północną na całym 70-kilometrowym odcinku przebudowano w pierwszym etapie prac, w latach 2004-2006.

Południowa jezdnia autostrady A18 od lat wymagała przebudowy. Dlatego też podjęliśmy to wyzwanie i zapewniliśmy finansowanie realizacji. Wreszcie znikną trudności, z którymi borykają się kierowcy na tej trasie. Zaś do 2025 r. zakończy się budowa całej sieci autostrad w Polsce – podkreśla Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. 

Kolejne dwa odcinki do Golnic w przygotowaniu

Przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawców dwóch kolejnych odcinków przyszłej A18 przeprowadziliśmy aktualizację dokumentacji. Dokumentacji któa jest niezbędna do wystąpienia o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Do Wojewody Lubuskiego trafiły już stosowne wnioski. Dotyczy to odcinka od km 33+760 do km 50+000 (16,2 km) oraz od km 50+000 do km 71+533 węzeł Golnice (21,5 km). Po otrzymaniu nowej decyzji ZRID ogłosimy przetarg na realizację w systemie tradycyjnym. Prace przy przebudowie czterech odcinków trasy i dostosowaniu ok. 70 km do parametrów autostrady planujemy zakończyć na przełomie 2023 i 2024 roku.

Ponadto w opracowaniu jest dokumentacja na dostosowanie do obowiązujących parametrów technicznych autostrady A18. Chodzi o odcinek Krzyżowa – Golnice o długości blisko 4 km. Dodatkowo następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy prac drogowych, który po dwóch stronach autostrady wybuduje pasy awaryjne o szerokości 3 m.