GPW zainstalowała recyklomat obok swojej siedziby na Książęcej. To w ramach Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami autorstwa EcoTech System. Jest to innowacyjne rozwiązanie typu EcoSmartCity do zachęcania i nagradzania mieszkańców za segregację odpadów. Recyklomat automatycznie sortuje odpady oraz nagradza użytkownika za segregację, przypisując do jego konta w aplikacji mobilnej ECO-Portfel odpowiednią ilość ECO-punktów. ECO-punkty mają realną wartość i mogą być wykorzystywane w formie wybranego kuponu rabatowego

Recyklomat

W czwartek, 2 lipca br. przy budynku GPW uruchomiono recyklomat do segregacji odpadów. Stworzony przez firmę EcoTech System w ramach Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami (MSGO). Celem projektu jest zapewnienie efektywnego i prospołecznego sposobu segregacji odpadów „u źródła”. Dodatkowo zmiana zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechna edukacja z wykorzystaniem czynników motywacyjnych. W wydarzeniu udział wzięli: Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, Wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń, Prezes Zarządu GPW Marek Dietl oraz przedstawiciele EcoTech System.

GPW uruchomiła recyklomat, który nagradza za segregację - Marek Dietl, Jadwiga Emilewicz

Segregacja jest opłacalna

– Segregacja się opłaca – mamy nadzieję, że dzięki recyklomatom to przekonanie upowszechni się i wpłynie pozytywnie na nasze nawyki.  Recyklomaty to nie tylko maszyny, ale także cały system informatyczny, który służy budowaniu zachęt i kształtowaniu  przyjaznych środowisku nawyków konsumenckich. Naszym celem jest, aby gospodarka o obiegu zamkniętym w Polsce stała się faktem. Musimy jak najwięcej surowców  segregować, odzyskiwać i wprowadzać ponownie do gospodarki. Możemy sobie wyobrazić, że takie innowacyjne systemy zachęt mogłyby funkcjonować na terenie gmin. Dodatkowo mogłyby być powiązane z preferencyjnym dostępem do pewnych usług publicznych – jak np. bezpłatne przejazdy transportem publicznym – zauważyła Wicepremier Jadwiga Emilewicz.

MSGO to innowacyjne rozwiązanie typu EcoSmartCity do zachęcania i nagradzania mieszkańców za segregację odpadów przy użyciu aplikacji mobilnej ECO-Portfel. Recyklomat automatycznie sortuje odpady, a centralny system rejestruje wszystkie transakcje. Ponadto nagradza użytkownika za segregację poprzez ECO-punkty, które można wymieniać na kupony rabatowe.

Gospodatka odpadami

Oferowane przez EcoTech System rozwiązanie adresuje zarówno bieżące, jak i przyszłe zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami. Oczywiście w skali globalnej tj. minimalizacji odpadów oraz ochrony metali ziem rzadkich. Dodatkowo może być jednym z elementów wspierających Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta przy rozliczaniu producentów opakowań, które trafiają na rynek. Wsparcie podobnych projektów jest w interesie polskiej gospodarki. Cieszę się z zaangażowania nadzorowanej przez ministerstwo spółki, czyli GPW, która jest dziś najlepszym miejscem wspierającym firmy innowacyjne. To właśnie na giełdzie mogą one w łatwy sposób pozyskać finansowanie. A oczy inwestorów w ostatnim czasie zwrócone są właśnie na spółki z tego sektora – podkreślił Wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń.

Inicjatywa ta jest częścią współpracy GPW z firmą HugeTech. Ta w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi akcelerator Idea Global. GPW zaangażowana jest w proces akceleracji spółki. Dodatkowo pomaga ona rozwiązywać zarówno bieżące, jak i przyszłe zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na danym terenie. Ponadto to wpisuje się w krajowe i unijne wytyczne dotyczące Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

Platforma do handlu odpadami

Rozwój platformy do handlu odpadami oraz umarzania certyfikatów recyklingowych to jedna z inicjatyw strategicznych #GPW2022. Planujemy ją uruchomić w ciągu 12 miesięcy od momentu stworzenia ram prawnych dla transparentnego rynku odpadów. W ramach procesu inkubacji sprawdzamy czy uzasadnione jest połączenie projektowanej platformy z siecią recyklomatów – zaznaczył Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Komercyjne wdrożenie Platformy Obrotu Surowcami Wtórnymi na GPW zależy w szczególności od określenia koncepcji i kształtu zmian. Które to związane są z wdrożeniem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) i Pakietu Dyrektyw Odpadowych. Ponadto definiują one zakres odpowiedzialności producentów za opakowania. Obecnie Ministerstwo Klimatu prowadzi prace nad wdrożeniem ROP i opracowuje koncepcję projektu i harmonogram jego wdrożenia.