W najbliższą sobotę, 29 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Zakupów. Na niecały miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia warto zastanowić się nad ilością nabywanych przez nas produktów i usług. Zdarza się, że robimy zakupy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad domowym budżetem. Jeśli nie dysponujemy gotówką, korzystamy z karty kredytowej. W ten sposób łatwo tracimy kontrolę nad wydatkami. To może doprowadzić do nadmiernego zadłużenia. Jak rozważnie korzystać z karty kredytowej, radzi Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec czerwca 2014 roku liczba wydanych kart kredytowych w Polsce przewyższała 6 milionów, a wielkość zaciągniętych na nich kredytów wyniosła 12,2 mld zł*. Spośród kredytów zaciągniętych za pomocą kart kredytowych ponad 13% to kredyty zagrożone brakiem możliwości spłaty zobowiązania.

Kiedy zaczynamy traktować limit na karcie kredytowej jak dodatkowe pieniądze, z których możemy skorzystać w każdej chwili, tracimy kontrolę nad swoimi wydatkami – mówi Agnieszka Salach z Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – Warto pamiętać, że niespłacone zobowiązanie na karcie kredytowej może skutkować negatywnym wpisem do biura informacji gospodarczej.

Zalety karty kredytowej

Posiadanie karty kredytowej pozwala na korzystanie z wygodnego i szybkiego kredytu na określony w umowie limit, bez konieczności każdorazowego składania dokumentów i ubiegania się o pożyczkę lub kredyt. Słowem – mamy dostęp do dodatkowych pieniędzy i to bez formalności. Dzięki karcie możemy realizować transakcje bezgotówkowe nawet wtedy, gdy w danej chwili nie posiadamy środków na koncie. Dodatkowo, zazwyczaj przez ok. 50 dni (w zależności od banku) wydane środki finansowe nie podlegają oprocentowaniu. Płatność kartą kredytową wymagana jest w przypadku zakupu niektórych usług, np. rezerwacji biletów lotniczych, czy wypożyczenia auta za granicą. Aby móc korzystać z zalet, jakie daje nam karta kredytowa, należy z rozsądkiem nią zarządzać i przestrzegać kilku bardzo istotnych zasad.

Pięć zasad korzystania z karty kredytowej

Zasada 1

Zapoznaj się ze wszystkimi warunkami związanymi z posiadaniem i używaniem karty kredytowej. Przede wszystkim przeanalizuj dokładnie taryfę prowizji i opłat. Często można być zwolnionym z opłaty za użytkowanie karty, jeśli spełni się konkretne warunki. Na przykład wystarczy wykonać określoną liczbę transakcji na daną kwotę w ciągu miesiąca lub roku. Dlatego zastanów się, czy jesteś w stanie spełnić te wymagania. Z drugiej strony przemyśl, czy karta kredytowa faktycznie jest Ci potrzebna. Jeśli nie, po co ponosić koszty posiadania „kredytówki”?

Zasada 2

Pamiętaj, że zakupy robione za pomocą karty kredytowej, to nic innego jak zakupy na kredyt. Ważne, aby uwzględnić spłatę zaciągniętego kredytu przy planowaniu budżetu na kolejne miesiące.

Zasada 3

Zawsze staraj się spłacić całą sumę zadłużenia w okresie bezodsetkowym. Jeśli przekroczysz ten termin, odsetki zaczynają być naliczane począwszy od daty zrealizowania transakcji. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy spłacisz tylko minimalną ratę kredytu. Wiele osób wpada właśnie w pułapkę tzw. „kwoty minimalnej” – spłaca tylko najmniejszą wymagalną sumę. W ten sposób zadłużenie na karcie prawie się nie zmienia i coraz trudniej je uregulować. Dlatego też warto korzystać ze spłaty „kwoty minimalnej” tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy czeka nas sporo wydatków. Jednak w kolejnych miesiącach najlepiej jest przeznaczać jak najwięcej pieniędzy na spłatę zadłużenia na karcie kredytowej. W ten sposób szybciej spłacimy całość.

Zasada 4

Zwróć uwagę na rozróżnienie między transakcjami gotówkowymi i bezgotówkowymi dokonywanymi za pomocą kart kredytowych. Jeśli np. wypłacamy pieniądze z bankomatu, banki często naliczają wysoką prowizję. Ważne jest również to, że w przypadku takiej operacji nie obowiązuje tzw. okres bezodsetkowy. Część banków pobiera również prowizję za przelew środków z rachunku karty kredytowej na inny rachunek.

Zasada 5

Przeglądaj wyciągi i analizuj historię rachunku karty. Dzięki temu będziesz mógł na bieżąco sprawdzać wysokość salda zadłużenia, wymaganą minimalną kwotę spłaty oraz jej termin. Warto również weryfikować, czy wszystkie transakcje zarejestrowane na karcie były faktycznie przez ciebie wykonywane. Gdy coś się nie zgadza, od razu skontaktuj się z bankiem. Wyciąg możesz otrzymywać w formie wydruku pocztą tradycyjną lub na adres e-mail. Większość banków umożliwia również dostęp do rachunku karty za pomocą bankowości elektronicznej, co pozwala na bieżąco kontrolować wydatki.

Przy rozsądnym korzystaniu karta kredytowa może być środkiem wspomagającym zachowanie płynności finansowej w domowym budżecie – mówi Agnieszka Salach z Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – Trzeba jednak pamiętać, że wirtualne pieniądze wydaje się łatwo. Ich spłata jest już trudniejsza.

* Informacja o kartach płatniczych – II kwartał 2014, Narodowy Bank Polski, październik 2014.

źródło: Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.