Przybliżamy Trójmiasto do Warszawy dzięki trasie S7!

Kierowcy podróżujący obecną DK7 pomiędzy Płońskiem a Mławą mogą na bieżąco śledzić zmiany na placu budowy przyszłej S7. Wraz z wiosną rozpoczną się również roboty na odcinku pomiędzy Mławą i Napierkami. Jesteśmy w trakcie wyłaniania wykonawców przyszłej S7 od Czosnowa do Płońska, a projektanci pracują nad koncepcją programową wyjazdu na północ z Warszawy.

Przypomnijmy, kierowcy jadący z Trójmiasta w kierunku Warszawy mają już do dyspozycji 200 km trasy S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła Napierki na granicy z województwem mazowieckim. Dalej, przez ok. 70 km, będą już podróżować wzdłuż placu budowy, który w zależności od terminu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie różnił się stopniem zaawansowania prac.

Podróż przez plac budowy

Dla odcinka Napierki – Mława trwa jeszcze postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji ZRID. Według informacji napływających z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego procedura powinna zakończyć się w lutym. W październiku 2019 r. uzyskaliśmy decyzję ZRID dla odcinka Mława – Strzegowo. Z końcem sierpnia 2019 r. zaś dla dwóch kolejnych odcinków: Strzegowo – Pieńki oraz Pieńki – Płońsk. Wykonawcy prowadzą prace ziemne i przy obiektach inżynierskich, a ich efekty można zobaczyć na zdjęciach poniżej.

Badamy oferty firm ubiegających się o kolejne trzy odcinki

Otworzyliśmy oferty firm zainteresowanych realizacją kolejnych trzech odcinków S7 od końca obwodnicy Płońska do Czosnowa. To ok. 35 km trasy, która powstanie w miejscu obecnej DK7. Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji. Następnie budowa drogi ekspresowej o przekroju dwujezdsk,niowym z trzema pasami ruchu. Rozbudowane zostaną istniejące węzły drogowe, most na Wiśle w Zakroczymiu zyska również chodnik i ścieżkę rowerową. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umowy na realizację w trybie „Projektuj i buduj” planujemy zawrzeć wiosną br. Kierowcy w 2024 roku będą mogli pojechać już drogą ekspresową.

S7 Napierki – Płońsk z dofinansowaniem z UE

Cały fragment, tj. cztery odcinki realizacyjne składające się na trasę Napierki – Płońsk ma podpisana umowę na dofinansowanie ze środków europejskich. Pisaliśmy o tym w czerwcu w dniu podpisania umów na dofinansowanie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34059/Kolejne-odcinki-drog-z-unijnym-dofinansowaniem-Blisko-15-mld-zl

Nowe warunki dla wykonawców

Dla tych trzech przetargów, których realizacja będzie prowadzona pod ruchem, wprowadziliśmy zapisy mające zminimalizować utrudnienia dla podróżujących. W tym celu wykonawcy w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego. Ten umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka I i II). W przypadku odcinka III dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w dostosowaniu do natężeń ruchu. Dla zwiększenia konkurencyjności daliśmy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni.Czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną.

W przygotowaniu wlot do Warszawy

Projektanci pracują nad koncepcją programową dwóch odcinków, które połączą S7 z Trasą Armii Krajowej w Warszawie. Odcinek od Czosnowa do Kiełpina będzie prowadził po śladzie obecnej DK7. Natomiast od Kiełpina do Warszawy po nowym przebiegu przechodząc m.in. przez Bemowo. Przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy potrzebne będzie jeszcze zapewnienie finansowania. Odcinek S7 Czosnów – Warszawa znajduje się poza limitem obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023.