353 km nowych dróg

To w sumie dwadzieścia pięć odcinków: obwodnic, dróg ekspresowych i autostrad, które po oddaniu do użytku wydłużą istniejące ciągi komunikacyjne. Szacowana wartość ich realizacji to ok. 12,2 mld zł, a wszystkie mają zapewnione finansowanie w ramach zwiększonego do ponad 142 mld zł limitu na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Plan przetargów na 2020 rok. Przemyślany portfel zamówień GDDKiA

Wśród nich znajdzie się m.in. 200 km drogi ekspresowej S19 na terenie woj. podlaskiego, podkarpackiego i lubelskiego, odcinki autostrad A2 i A18 o długości łącznej ponad 100 km, odcinek S7 na terenie woj. małopolskiego, obwodnice Chełma, Opatowa i fragment obwodnicy Koszalina, S17 między Drewnicą a Ząbkami oraz drugi etap „łącznika brzeskiego”. Większość tych inwestycji realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Przypominamy, że obecnie w fazie przetargu jest 29 zadań o łącznej długości 360 km, a w realizacji są aż 82 zadania o łącznej długości ponad 1000 km.

Taki plan przetargów na 2020 rok został ogłoszony na wczorajszym posiedzeniu Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych przy Ministrze Infrastruktury. To przemyślany portfel zamówień. Uwzględnia ogólną sytuację na rynku i jego możliwości. Na bieżąco analizujemy sytuację firm budowlanych, dlatego planując przetargi, chcemy uniknąć kumulacji kontraktów lub odwrotnie, inwestycyjnej luki. Pamiętajmy, że rynek firm wykonawczych ma określone moce przerobowe, które rozkładają się również na inwestycje liniowe i kubaturowe.

GDDKiA

Szczególowa lista

Poniżej pełna lista odcinków dróg o łącznej długości ok. 353 km, na które planujemy systematycznie ogłaszać postępowania przetargowe w 2020 roku: 

 • A2 węzeł Siedlce Zachód – węzeł Łukowisko (36,5 km)
 • A2 węzeł Łukowisko – węzeł Biała Podlaska (27 km)
 • A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) – odcinek od km 33+760 do granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego (16,24 km)
 • A18 granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł Golnice (21,53 km)
 • S6 obwodnica Koszalina i Sianowa – odcinek od km 6+400 do km 14+300 (7,9 km)
 • S7 węzeł Miechów – węzeł Szczepanowice (5,32 km)
 • S12 obwodnica Chełma (17 km)
 • S17 węzeł Drewnica – węzeł Ząbki (3,6 km)
 • S19 Kuźnica – Sokółka (17 km)
 • S19 Krynice (istn. DK65) – węzeł Dobrzyniewo (4,44 km)
 • S19 węzeł Dobrzyniewo – węzeł Białystok Zachód (5,67 km)
 • S19 węzeł Białystok Zachód – węzeł Białystok Księżyno (16,65 km)
 • S19 węzeł Białystok Księżyno – węzeł Białystok Południe, z odcinkiem DK65 (21,63 km)
 • S19 węzeł Białystok Południe – Ploski (12,73 km)
 • S19 Ploski – Haćki (8,89 km)
 • S19 Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód, z odcinkiem DK66 (14,96 km)
 • S19 węzeł Bielsk Podlaski Zachód – węzeł Boćki (12,19 km)
 • S19 węzeł Boćki – Osmola (11,94 km)
 • S19 Osmola – Leszczka (13,61 km)
 • S19 Leszczka – Chlebczyn (15,38 km)
 • S19 węzeł Lublin Rudnik – węzeł Lubartów Północ (23,81 km)
 • S19 Iskrzynia – węzeł Miejsce Piastowe (11,1 km)
 • S19 węzeł Miejsce Piastowe – węzeł Dukla (10,4 km)
 • S74/DK9 obwodnica Opatowa (14,9 km)
 • DK75 Brzesko – Nowy Sącz – II etap łącznika „brzeskiego” (2,99 km)
GDDKiA

Najpierw przetarg, później realizacja 

Postępowanie przetargowe, kluczowy etap przed rozpoczęciem budowy drogi, może trwać od ok. siedmiu do kilkunastu miesięcy. Dotyczy to postępowań prowadzonych w trybie nieograniczonym, jakie w zdecydowanej większości ogłasza GDDKiA. Wpływ na czas trwania przetargu ma liczba pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców na etapie opracowywania ofert, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), skargi na wyroki KIO czy też zgłaszane praktycznie w każdym przetargu wnioski o przesunięcie terminu składania ofert.

W efekcie średni czas trwania przetargu to blisko rok, a niektóre trwają jeszcze dłużej. Warto w tym miejscu podkreślić, że rezygnacja z ogłaszania przetargów w trybie ograniczonym pozwoliła nam znacznie skrócić średni czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy inwestycji – niemal o połowę (z 21 do 11 miesięcy).

Przetargi w toku – rozstrzygamy

Na jakim etapie są obecnie prowadzone przetargi? Z 29 postępowań siedem dotyczy odcinków dróg, na których rozwiązaliśmy umowy z niesolidnymi wykonawcami. Na jednym z trzech odcinków S5 w woj. kujawsko-pomorskim wyłoniliśmy już najkorzystniejszą ofertę, a na dwóch kolejnych otworzyliśmy oferty i je weryfikujemy. Dla południowego wylotu drogi ekspresowej S7 z Warszawy (Warszawa-Lesznowola) wyłoniliśmy najkorzystniejszą ofertę, a dokumentację przetargową sprawdza już Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dla trzech pozostałych powtórnych przetargów na odcinki A6/S3 i S10 w województwie zachodniopomorskim biegnie już czas na opracowanie ofert przez zainteresowanych wykonawców.

Listę odcinków, gdzie wybraliśmy już wykonawców oraz trwa kontrola Prezesa UZP, uzupełnia blisko 48-kilometrowy odcinek S11 od Koszalina do Bobolic podzielony na trzy przetargi. Wśród postępowań, na których otworzyliśmy oferty zainteresowanych wykonawców, są trzy odcinki autostrady A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec (łączna długość ponad 37 km) oraz trzy odcinki drogi ekspresowej S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem pod Warszawą (blisko 35 km). Listę uzupełnia fragment S5 pod Ostródą, A18 przy granicy z Niemcami, S16 koło Mrągowa i obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9