Narodowy Bank Polski wprowadził właśnie do obiegu nowe monety kolekcjonerskie z serii Skarby Stanisława Augusta – Zygmunt III Waza. Złotą o nominale 500 zł oraz srebrną o nominale 50 zł.

Zygmunt III

Zygmunt III toczył liczne wojny i rozszerzył terytorium Polski do największych w dziejach rozmiarów. Był to także okres wielkiej prosperity gospodarczej Rzeczypospolitej, choć sam król nie zyskał pochwały ani u współczesnych, ani u potomnych. (…) Przeniósł swą rezydencję do Warszawy oraz zapisał się jako wybitny mecenas i protektor sztuki czasu manieryzmu i wczesnego baroku. Zmarł w Warszawie w 1632 r. i został pochowany na Wawelu – pisze Marta Męclewska w folderze emisyjnym.

Na rewersie monety widnieje przeniesione z medalu, wchodzącego w skład osiemnastowiecznej serii medalierskiej z wizerunkami królów Polski, popiersie króla. Popiersie według obrazu pędzla Marcella Bacciarellego) profilem w prawo, z wąsami i bródką. Oczywiście w wysokim kapeluszu ze szkofią, w dużym koronkowym kołnierzu, w kaftanie z guzkami i płaszczu z haftem oraz z Orderem Złotego Runa na łańcuchu.

Awers monety

Na awersie monety umieszczono nieznacznie skrócony tekst z rewersu medalu. Czyli: Jana króla szwedzkiego syn, Zygmunta I z matki Katarzyny wnuk, obrany Roku Pańskiego 1587 dnia 19 sierpnia, pojmawszy w niewolę Maksymiliana Austriaka, współzawodnika do tronu, koronowany 27 grudnia, królestwo szwedzkie utracił dla stałości w wierze katolickiej. Za jego panowania sąsiedni Polsce nieprzyjaciele po wielekroć zgromieni, Smoleńsk przez niego samego wzięty, z Turkami chwalebny pokój zawarty, wojny domowe przytłumione. Umarł w Warszawie na Zamku, który odnowił, roku pańskiego 1632, mając lat 66, w 45. roku panowania, dnia 30 kwietnia.

Złota moneta o nominale 500 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 600 sztuk. Z kolei moneta srebrna o nominale 50 zł w nakładzie do 5000 sztuk. W efekcie monety można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

NBP jest wyłącznym emitentem polskich znaków pieniężnych.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Dodatkowo wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Co więcej emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci. Ale także do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Ponadto kolejna emisję zaplanowano jest na 6 lutego 2020 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 50 zł: 100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem.