Płatności za wodę, prąd i czynsz są dla konsumentów priorytetem? Nie dla prawie 390 tys. Polaków, którzy dostawcom mediów domowych są winni blisko 1,4 mld zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Średni dług za rachunki domowe wynosi ponad 3,5 tys. zł. To prawie równowartość średniej krajowej pensji wypłacanej w 2019 r.

Najwięcej, bo ponad 758 mln zł, polscy konsumenci zalegają operatorom telefonicznym. Rachunków za telefon nie płaci ponad 251 tys. osób.

Domowe rachunki - nie płacimy za wodę, prąd i czynsz
Domowe rachunki – za wodę

– Na zadłużenie wobec operatorów oprócz zaległych abonamentów składają się często noty obciążeniowe wynikające z kar umownych, a także należność za sprzęt: drogie telefony, laptopy, tablety, modemy czy konsole i telewizory. Oferowane w pakietach sprzęty są łakomym kąskiem dla tych, którzy lubią gadżety, ale zapominają spłacać zobowiązania na nie zaciągnięte. Często także stają się dodatkowym przedmiotem na którym można zarobić. Negocjatorzy słyszą, że dłużnik nie będzie płacić abonamentu za telefon, ponieważ już dawno go sprzedał – opowiada Jakub Kostecki, prezes Zarządu Kaczmarski Inkasso.

Polacy nie płacą też za mieszkanie (422 mln zł długu) radio i telewizję (162 mln zł), energię elektryczną (37 mln zł), wodę (5 mln zł), ogrzewanie (4,6 mln zł) czy Internet (1,4 mln zł). Na dole piramidy znajdują się zaległości z tytułu opłat za ścieki i śmieci, które wynoszą odpowiednio 584 tys. zł oraz 171 tys. zł.

Honorowi seniorzy

W efekcie rachunków za media najczęściej nie płacą osoby od 36 do 55 lat. Ponadto dłużników w średnim wieku jest ponad 166 tys., a ich łączne zadłużenie sięga prawie 600 mln zł. Dodatkowo zaraz za nimi są osoby młode, do 35. roku życia z długiem przekraczającym 441 mln zł.  Ponadto najlepiej z opłacaniem rachunków radzą sobie seniorzy. W bazie danych Krajowego Rejestru Długów jest niecałe 92 tys. dłużników powyżej 56 roku życia, którzy nie zapłacili rachunków na łączną kwotę 350 mln zł.

– Według badania Portfel statystycznego Polaka, 70% konsumentów uważa, że koszty życia są wysokie lub bardzo wysokie. Z jednej strony mamy programy socjalne, takie jak Rodzina 500+, który pomaga w podreperowaniu domowego budżetu. Z drugiej rosnącą inflację, powodującą wzrost domowych wydatków oraz zwiększenie kosztów utrzymania rodziny. Seniorzy najlepiej radzą sobie w opłacaniu bieżących rachunków. Choć ich całkowite zażenie sięga ponad 6 miliardów złotych to domowe rachunki regulują na czas. Jest to dla nich sprawa honoru – ocenia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Domowe rachunki? Najwięcej dłużników w małych miastach

             Największe zadłużenie wobec dostawców mediów (323 mln zł) mają mieszkańcy dużych miast, pow 100 tys. mieszkańców. Ale najwięcej dłużników jest w miejscowościach, które liczą do 10 tys. mieszkańców. Dlatego dłużnicy z tych miast stanowią prawie 30% wszystkich niepłacących za rachunki.

W efekcie największy problem z nieterminowym regulowaniem płatności za rachunki domowe mają mieszkańcy województw:  śląskiego (257,9 mln zł), mazowieckiego (167 mln zł) i dolnośląskiego (116,7 mln zł). Po pierwsze zaraz za niechlubnym podium znaleźli się mieszkańcy województwa pomorskiego. To ci którzy muszą uregulować należności o łącznej wartości ponad 104 mln zł. Po drugie po przeciwnej stronie barykady są mieszkańcy województwa podkarpackiego (26 mln zł) i świętokrzyskiego (22 mln zł). Najlepiej z regulowaniem opłat za media radzą sobie konsumenci z Podlasia (17,6 mln zł).