Oznakowanie eksperymentalne zostało już wdrożone na 46 odcinkach nowych dróg. W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 nowe znaki będą instalowane na kolejnych 34 odcinkach będących w realizacji.

Analiza i badanie opinii kierowców

GDDKiA

Jeszcze w I kwartale 2020 roku planujemy ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie analizy i badania na szerokiej grupie kierowców. Chodzi o zakres intuicyjności i ujednolicenia oznakowania dróg szybkiego ruchu. Wyniki będą podstawą do optymalizacji oznakowania, które będzie bardziej czytelne dla kierowców w każdej sytuacji na drodze.

Oznakowanie dróg – Większa intuicyjność i ujednolicenie

Nowe, ujednolicone i bardziej intuicyjne oznakowanie wypracowane w ramach projektu naukowego wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników. Kompleksowa propozycja nowego oznakowania jest w końcowej fazie uzgodnień z innymi służbami, m.in. Państwową Strażą Pożarną, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Policją oraz MSWiA. Na zadaniach realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych wiele elementów nowego oznakowania już zostało zastosowane.

Oznakowanie dróg - tablice na ekspresówce
Oznakowanie dróg

Zmiany w oznakowaniu już stosujemy na wybranych trasach, gdzie umieszczone są m.in. numery węzłów oraz ich nazwy. To ułatwia zapamiętywanie określonych zjazdów, szczególnie dla zagranicznych kierowców. Właściwy wybór pasa (np. do skrętu) wskazują strzałki umieszczone nad tablicami kierunkowymi, które znajdują się bezpośrednio nad pasami ruchu. Są jednakowej wielkości, a umieszczone strzałki są odniesieniem do określonych pasów ruchu.

Współpracujemy ze służbami

Ponadto obecnie wspólnie z Policją opracowujemy ujednolicenie praktyki stosowania zasad korzystania z bram. A także wyjazdów i przejazdów awaryjnych na drogach szybkiego ruchu. Wypracowywane i ujednolicone schematy działań mają pomoc w szybszym podejmowaniu decyzji podczas akcji ratowniczych. W tym w zakresie wyprowadzenia pojazdów zatrzymanych na trasie z powodu wypadku bądź kolizji. Skupiamy się na wypracowaniu wspólnych mechanizmów działania. Chodzi o sytuacje, kiedy dochodzi do zdarzenia, w wyniku którego nie ma rokowań na szybkie udrożnienie drogi i puszczenie ruchu.

Oznakowanie dróg - tablice na ekspresówce
Oznakowanie dróg – tablice

W pierwszej kolejności w czasie akcji ratowniczej działania służb kieruje się na ratowanie życia i zdrowia. Dopiero w następnym etapie wyprowadzenie ruchu i udrożnienie trasy. Podczas szacowania czasu związanego bezpośrednio z utrudnieniem mogą wystąpić sytuacje, gdzie w ramach wytyczonego objazdu miejsce spowolnienia (zatoru) może być przeniesione na drogę niższej klasy. Są też zdarzenia, w których czasowe zatrzymanie ruchu spowoduje mniejsze utrudnienia niż skierowanie pojazdów na objazd np. przez małą miejscowość lub drogę niższej klasy.

Każda sytuacja awaryjna jest inna i wymaga sprawnego reagowania. Dlatego GDDKiA wraz z innymi służbami dąży do wypracowania pewnych automatyzmów w działaniu służb. Ponadto przykładem jest tzw „księga objazdów”.przygotowana w ramach ww. projektu badawczego. Czyli kompleksowe wyznaczenie stałych objazdów dla wszystkich dróg szybkiego ruchu. Wszystko po to, aby podejmować optymalne decyzje w dynamicznie zmieniającej się sytuacji. A także ułatwić kierowcom opuszczenie miejsca zdarzenia, kiedy udrożnienie drogi w krótkim czasie nie jest możliwe.