Podczas konferencji „Ciepło ze źródeł odnawialnych – stan obecny i perspektywy rozwoju”, która odbyła się wczoraj w MG, wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewiczzwrócił uwagę, że dyskusja nad wsparciem wytwarzania ciepła z OZE miała miejsce podczas prac nad projektem ustawy o OZE w Sejmie.  – Uznano, że niezbędne są zmiany, których celem jest uregulowanie kwestii obowiązkowego zakupu ciepła z OZE. To także odpowiedź na propozycje płynące z sektora ciepłowniczego – podkreślił –Proponowane rozwiązania powinny zwiększyć wykorzystania ciepła z OZE w systemach ciepłowniczych – dodał.

W projekcie ustawy o OZE znalazły się również rozwiązania, które w sposób pośredni będą sprzyjać wzrostowi produkcji ciepła z OZE. – Myślę tu przede wszystkim o wsparciu przewidzianym dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji – powiedział. – W tym obszarze uwzględniono szereg uwag branży energetycznej, do których zaliczyć można m.in. ustalenie osobnych cen referencyjnych dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji, czy wprowadzenie możliwości korzystania ze wsparcia dla zmodernizowanych instalacji OZE – dodał.

Wiceminister Pietrewicz nawiązał także do rozwoju lokalnych, indywidualnych źródeł ciepła. – Jest on szansą m.in. dla polskiego przemysłu, wytwarzającego urządzenia grzewcze, jak i dla producentów paliw odnawialnychPolska od wielu lat jest bowiem ważnym producentem kotłów na biomasę oraz kolektorów słonecznych – dodał.

Ministerstwo Gospodarki