– Nasze rachunki za energię elektryczną będą w przyszłym roku niższe. Mimo to w zatwierdzonych taryfach o ponad 200 milionów złotych zwiększyliśmy wydatki związane z utrzymaniem ciągłości dostaw i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego – podsumowuje wynik tegorocznych postępowań taryfowych Maciej Bando, prezes URE.

 Od około 12 do 22 złotych mniejsze rachunki za prąd w 2016 roku

Prezes URE zatwierdził 17 grudnia taryfy dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Nowe stawki, które wejdą w życie z początkiem stycznia oznaczają, że w 2016 roku przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci za energię elektryczną rachunki niższe od 12 do około 22 złotych (czyli średni spadek płatności wyniesie od około 1 do 2 złotych netto miesięcznie na rachunkach odbiorców grup taryfowych G).

W efekcie zatwierdzonych taryf łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują  prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, spadną średnio o 1,6 %. Jednak pierwotne wnioski przedsiębiorstw – tak obrotu jak i dystrybutorów – różniły się znacząco od tych uznanych za uzasadnione i zatwierdzonych przez regulatora. W wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych w Urzędzie oraz wielokrotnych wezwań kierowanych do spółek w kieszeniach Polaków zostanie prawie pół miliarda złotych.

Spadek cen prądu wynika głównie z niższych kosztów zakupu tzw. energii „zielonej”. W 2016 roku spadną nie tylko ceny energii, ale także stawki opłat dystrybucyjnych. Stawki dystrybucyjne spadają średnio dla wszystkich grup odbiorców o 1,6 %, a dla odbiorców grup G – gdzie stanowią około połowy całego rachunku za energię – o 2%. Warto zauważyć, że wzrasta składnik jakościowy zawarty w taryfach dystrybucyjnych związany z utrzymaniem ciągłości dostaw i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, a pomimo to spada taryfa dystrybucyjna. Ten spadek udało się uzyskać dzięki optymalizacji kosztów działalności operatorów sieci dystrybucyjnych.

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców przestawia poniższa tabela:

OSD/Obrót Zmiana taryfy w dystrybucji ogółem Zmiana taryfy w dystrybucji dla odbiorców w grupach G Zmiana taryfy sprzedawców z urzędu dla odbiorców w grupach G Łączna zmiana rachunku dla odbiorców w grupach G
% % % %
ENEA Operator Sp. z o.o. / ENEA S.A. -1,0 -1,0 -0,7 -0,9
ENERGA Operator S.A. / ENERGA-OBRÓT S.A. -0,3 -1,1 -1,0 -1,1
PGE Dystrybucja S.A. / PGE Obrót S.A. -2,6 -1,9 -0,9 -1,4
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. -0,9 -0,4 * *
TAURON Dystrybucja S.A. / TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. -1,9 -3,3 -0,9** -2,6**
RAZEM -1,6 -2,0 -0,9*** -1,6***

*) RWE Polska SA nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia,

**) TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia – przedstawiono skutki tylko dla odbiorców TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. (obszar krakowski i wrocławski TAURON Dystrybucja SA)

***) Średnia nie obejmuje odbiorców TAURON Dystrybucja SA (obszar gliwicki) oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

źródło: URE