Laureatem Energa Open Innovation 2017 został zespół Bałtyckiej Pracowni Technologii Energoelektronicznych Zakładu Przekształtników Mocy Instytutu Elektrotechniki. Zwycięski projekt oparty jest na prototypowym urządzeniu, które naukowcy z Instytutu opracowali kilka lat temu.

– Nasza aparatura ma na celu zapobieganie skutkom zapadów i zaników napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Zapady to częściowy, a zaniki to całkowity spadek wartości skutecznej napięcia dostarczanego do sieci odbiorczej. Zakłócenia takie są bardzo niebezpieczne dla niektórych procesów przemysłowych lub urządzeń, szczególnie tych wrażliwych i pracujących w trybie ciągłym. Dlatego też nasze rozwiązanie adresowane jest przede wszystkim do klienta biznesowego, dysponującego np. liniami produkcyjnymi, dla którego nawet chwilowe zaniki napięcia i powodowane tym nagłe zatrzymania pracy maszyn mogą oznaczać poważne straty – tłumaczy mgr inż. Piotr Bogusławski, asystent w gdyńskiej pracowni Instytutu Elektrotechniki i członek zwycięskiego zespołu.

Prototypowe urządzenie, zbudowane w oparciu o najnowocześniejsze znane branży elektroenergetycznej komponenty, znajduje się obecnie w centrali Instytutu w Warszawie. Nie miało dotąd okazji sprawdzić się w teście operacyjnym. Dlatego Pracownia poszukiwała partnera pośród operatorów sieci dystrybucyjnych, który pozwoliłby przeanalizować skuteczność działania aparatury po podłączeniu jej do realnej infrastruktury elektroenergetycznej. Konkurs Energa Open Innovation 2017 był doskonałą okazją, aby takiego partnera pozyskać.

Harmonogram projektu zakłada podłączenie kompensatora do starannie wyselekcjonowanego przyłącza. Pozwoli to określić kluczowe parametry niezbędne dla prawidłowej pracy zarówno samego urządzenia, jak i zabezpieczeń sieci. To z kolei umożliwi zaprojektowanie i wdrożenie pilotażowej instalacji, na podstawie której będą prowadzone dalsze testy operacyjne, opracowana zostanie dokumentacja aparatury, a ostatecznie – zostanie podjęta decyzja dotycząca komercjalizacji zaproponowanego rozwiązania w obszarze działania lokalnego OSD.