Działalność Central Europe Energy Partners (CEEP) została nagrodzona tytułem „Nowy Impuls 2015”. To wyróżnienie dla instytucji, które wnoszą nową jakość do polskiej gospodarki i sektora energii, wskazują ofensywne trendy i dają sygnał do podejmowania niestosowanych wcześniej rozwiązań.

Jak podkreśliło jury w uzasadnieniu nagrody, CEEP skutecznie zabiega na forum unijnym o interesy sektora energii i przemysłu energochłonnego z Europy Centralnej. W ciągu ostatnich pięciu lat organizacji udało się zrealizować najważniejszy cel, jakim jest integracja firm i instytucji z regionu wokół wspólnych celów. Podmioty tworzące CEEPłączy między innymi potrzeba stabilnego otoczenia prawnego i bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych.

– „Nowy Impuls” dla Central Europe Energy Partners to wyróżnienie dla wszystkich firm, instytucji i ludzi z naszego regionu – od Litwy po Chorwację – którzy chcą tworzyć silniejszą, bezpieczniejszą i bardziej konkurencyjną Europę. Europę, która opiera swój rozwój o trwałe fundamenty, takie jak dostęp do tanich źródeł energii, rozwinięta infrastruktura i swobodny przepływ surowców na terenie całej Wspólnoty. Dzięki działalności CEEP producenci i konsumenci energii z Europy Centralnej mówią w Brukseli jednym głosem. O tym, jak silny jest to dziś głos, świadczy chociażby postęp w pracach nad stworzeniem Unii Energii czy jednoznaczne poparcie przedstawicieli Komisji Europejskiej dla projektu budowy Korytarza Północ–Południe. Stoimy przed realną szansą na integrację infrastrukturalną całego kontynentu, dywersyfikację krajowych rynków energii, wzmocnienie konkurencyjności rodzimego przemysłu i zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze energii. Te strategiczne cele wymagają dziś w Europie szerokiej koalicji. Cieszę się, że dzięki CEEP ta współpraca jest nie tylko możliwa, ale przede wszystkim efektywna –powiedział Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP.

Wyróżnienie „Nowy Impuls” otrzymał w tym roku także Polski Komitet Energii Elektrycznej, będący członkiem CEEP, który aktywnie wspiera rozwój polskiej elektroenergetyki, wpływając opiniotwórczo na kształtowanie racjonalnego i sprzyjającego jej rozwojowi otoczenia regulacyjnego w Polsce i Unii Europejskiej. Członkami CEEP są także operatorzy systemu przesyłowego energii elektrycznej z Polski i Litwy, PSE i Litgrid, nagrodzeni za budowę mostu energetycznego pomiędzy obydwu krajami.