Nauka zdalna – narzędzia internetowe dla studentów i uczelni. Wraz z postępującą sytuacją epidemiczną, model kształcenia na odległość, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym, zdaje się ugruntowywać. W opinii ponad połowy ankietowanych studentów polskich uczelni, nauka online nie zapewnia jednak tej samej jakości, co tradycyjna. Zdania co do dalszej nauki w formule zdalnej są podzielone. Ma ona 39% zwolenników i równocześnie 41% przeciwników, a 20% respondentów jeszcze nie wyrobiło swojej opinii. Nieuniknione jest zatem włączanie dodatkowych narzędzi, które zrekompensują brak zajęć praktycznych i warsztatowych. Chodzi o grywalizację – sprawdzoną metodę, która oprócz możliwości zdobywania wiedzy, pozwala uczestnikom na jej testowanie. Ponadto mierzenie się z konkretnymi wyzwaniami i doświadczanie. Formą e-szkolenia, w którym studenci pokonując specjalne misje, zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu wiarygodności kredytowej i ochrony przed wyłudzeniem, jest Score Hunter – platforma edukacyjna przygotowana przez BIK.

W październiku 2020 r., z troski o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno studentów, jak i pracowników naukowych, zdecydowana większość uczelni rozpoczęła zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej. Przed ekranami komputerów, a nie w aulach czy salach wykładowych, zasiedli zarówno zwolennicy, jak i sceptycy kształcenia zdalnego. Dynamiczna sytuacja epidemiczna i wysoki dzienny przyrost zachorowań w kraju, weryfikują scenariusze nauczania hybrydowego, a tym bardziej stacjonarnego, planowanego jeszcze we wrześniu na wybranych kierunkach i uczelniach wyższych. Instagramowy wpis z 15 października br., zamieszczony na profilu jednego z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, celnie scharakteryzował sytuację – „…rozpoczęliśmy nietypowy semestr zimowy”.

Zdalnie czy stacjonarnie? – oto jest pytanie

Jak wynika z badania „Postawy młodych osób wobec finansów i nauki w trakcie pandemii” wszyscy studenci doświadczyli nauczania zdalnego. Większość, częściej niż przed pandemią, zaczęła też korzystać z internetu w celu zrobienia zakupów oraz towarzysko. Podobnie rzecz się miała z pracą – co czwarty student rozpoczął pracę przez Internet.

Aż 89% studentów potwierdziło, że w czasie pandemii uczyło się zdalnie. Jednak zdania odnośnie dalszej nauki w tym trybie są podzielone. Kształcenie na odległość ma 39% zwolenników i równocześnie 41% przeciwników.

Nauka zdalna - narzędzia internetowe dla studentów i uczelni  - infografika-opinie wobec nauki zdalnej

Przy kontynuacji zajęć on-line najbardziej doskwiera brak spotkań towarzyskich i poczucia studenckiej wspólnoty. Również utrata bezpośredniego kontaktu z prowadzącym zajęcia. W tym poczucie utraty dynamiki w przekazywaniu wiedzy przez wykładowców na korzyść nauki w salach wykładowych. Ponadto brak pomocy naukowych i sprzętu, zajęć praktycznych.

Wśród zalet wskazywano w przeważającej większości na elastyczność, jaką stwarza zdalne nauczanie. Dzięki tej formie można brać udział w zajęciach z dowolnego miejsca. Na korzyść wpływa też większa samodzielność studiowania. Ponadto także okazja do rozwoju umiejętności technologicznych zarówno w nauce, jak i w pracy.

Jednym głosem młodzi ankietowani podsumowali naukę zdalną jako mniej motywującą (62%) i mniej efektywną (64%) od tradycyjnej formy nauczania.

Innowacyjne podejście do nauki

Optymistyczny wniosek na podstawie opinii studentów nasuwa się wobec zagadnienia nauczania z wykorzystaniem gamifikacji. Otóż, większość, bo aż 70% studentów, którzy doświadczyli tej metody na swoich zajęciach, oceniła ją pozytywnie. Aż 44% z nich uznało ją wręcz za formę bardzo atrakcyjną. Martwić może jednak fakt, że jedynie 12% badanych studentów miało okazję w ten sposób uczyć się oraz zdobyć zaliczenie semestru.

Wydaje się, że ta forma nauczania ma przyszłość, jest w stanie wypełnić niedostatek wyrażony przez studentów: brak motywacji i zaangażowania. Innowacyjne podejście, atrakcyjna forma i przydatna tematyka, może przyciągnąć młodych, a dla kadry naukowej być pomocnym narzędziem dydaktycznym. Zwłaszcza w okresie konieczności prowadzonych zajęć zdalnie. Jednym z prekursorów tej metody na polskich uczelniach jest BIK i jego platforma Score Hunter. To sprawdzone internetowe narzędzie dydaktyczne, z którego  do końca ubiegłego roku akademickiego skorzystało blisko 31 tys. osób.

Grywalizacja – nauka zdalna przez doświadczenie

Nie ulega wątpliwości, że nauka zdalna nigdy nie zastąpi nauczania bezpośredniego. Jednak z wypowiedzi, pochodzących ze środowiska akademickiego wynika także szereg przychylnych opinii wobec kształcenia zdalnego. Ta forma zdaje się na stałe uzupełniać tradycyjne nauczanie, określana jest jako przyszłościowa. Z powodzeniem przyjęła się w Europie Zachodniej, Dalekim Wschodzie i Stanach Zjednoczonych. Tam na uczelniach wyższych nacisk kładzie się na samokształcenie a nie nauczanie.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że w pełni odpowiedzialne nauczanie na odległość wymaga jego profesjonalizowania zarówno w zakresie technologicznym, sprzętowym, jak i sprawności przepływu informacji. Ponadto przede wszystkim aktywnego zaangażowania obu stron: wykładowcy i studenta.

Platforma edukacyjna Biura Informacji Kredytowej doskonale wpisuje się w ideę studiowania. Z jednej strony stymuluje samodzielne zgłębianie wiedzy. Z drugiej motywuje poprzez wprowadzenie elementu gry, pozwalając na konfrontację z innymi użytkownikami.

Nauka zdalna – platforma edukacyjna Score Hunter

Score Hunter to platforma grywalizacyjna, łącząca aspekt edukacyjny i rozrywkowy, stwarzająca możliwość eksperymentowania w świecie gry. Wszystko po to, by w efekcie zdobytą wiedzę i wnioski wykorzystać w praktyce, w realnym świecie. Jej celem jest przekazywanie wiedzy na temat m.in. budowania wiarygodności finansowej, systemu wymiany informacji kredytowych, ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. A to wszystko w przystępnym i atrakcyjnym wydaniu.

Uniwersalność podejmowanych zagadnień sprawia, że platforma Score Hunter jest wykorzystywana wśród pracowników naukowych i studentów niezależnie od kierunku studiów.

– Na kredyt żyje 612 tys. młodych Polek i Polaków w wieku 18-24 lata, którzy korzystają z różnych form finansowania. Wnioskują o pożyczki pozabankowe, używają bankowości elektronicznej itp. Osoby w wieku studenckim są zatem poważnym uczestnikiem życia finansowego. To do nich kierujemy platformę Score Hunter, która uczy, jak już teraz świadomie i odpowiedzialnie zarządzać swoimi zobowiązaniami, jak budować swoją wiarygodność finansową. Ponadto także na przyszłość, gdy stojąc przed potrzebą zaciągnięcia kredytu na mieszkanie, umieć się rzetelnie do tego przygotować – mówi Małgorzata Bielińska, Dyrektor ds. Edukacji Grupy BIK.

Źródło: BIK