Dobre praktyki PwC
W 2020 r. PwC pozytywnie przeszło program certyfikacji prowadzony przez TOP Employers Institute, który jest potwierdzeniem jakości warunków pracy w firmie i efektów inicjatyw pracowniczych. Uzyskanie po raz pierwszy tego tytułu to duże wyróżnienie. Jest to dla firmy rok szczególny, ponieważ w 2020 r. obchodzone jest 30-lecie działalności w Polsce.

Firma doradcza PwC w Polsce to osiem biur regionalnych zlokalizowanych w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. Świadczymy profesjonalne usługi m.in. w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowego, prawnego, audytu, a także doradztwa technologicznego, zatrudniając ponad 6 tys. osób. Naszym celem jest budowanie zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów.

PEOPLE AGENDA

Tytuł TOP Employer traktujemy przede wszystkim jako docenienie działań realizowanych w projekcie People Agenda, który jest dużym, kompleksowym, ogólnofirmowym przedsięwzięciem skoncentrowanym na ludziach. People Agenda definiuje kluczowe wyzwania związane z zarządzaniem ludźmi w organizacji, a jej celem jest pozytywna zmiana miejsca środowiska i miejsca pracy w PwC. Równolegle realizowanych jest wiele inicjatyw, ale przywiązujemy ogromną wagę, aby zachować synergię w naszych działaniach. Łącznikiem wszystkich działań jest właśnie wspomniana People Agenda. Od 2 lat ponad 100 osób z różnych zespołów, poziomów stanowisk i miast pracuje w zespołach zajmujących się czterema ważnymi obszarami:

• Reward & Recognition,

• Diversity & Inclusion,

• Culture & Identity,

• Leadership.

Poszczególne grupy wypracowują i wprowadzają w życie konkretne rozwiązania będące odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i problemy. Dzięki pracy osób w tych zespołach opracowaliśmy kompleksowy program wellbeingowy BeWell@ PwC, program wspierający utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym Flex@ PwC, a także program Parents@PwC dla pracowników będących i planujących zostać rodzicami.

BEWELL@PWC

Głównym celem programu jest poprawa samopoczucia pracowników oraz wzmocnienie work-life balance. Zespół pracujący nad tym obszarem wziął m.in. pod uwagę wyniki globalnej ankiety badającej zaangażowanie pracowników, feedback pracowników w zakresie work-life balance, a także pomysły zgłoszone przez nich do projektu budżetu partycypacyjnego.
Program BeWell@PwC opiera się na koncepcji work-life integration i koncentruje się na obszarach: Body&Sport oraz Mind&Health. Pracownicy mają dostęp do różnorodnych form wsparcia zdrowia.

Body&Sport
Wspiera kondycję fizyczną pracowników. W jego ramach wprowadziliśmy masaże biurowe, zajęcia sportowe współfinansowane przez firmę, warsztaty z trenerami i fizjoterapeutami oraz lekarza pierwszego kontaktu w warszawskim biurze firmy. Pracownicy mogą korzystać z warsztatów zdrowego odżywiania, porad stylisty i dietetyków, spotkań inspiracyjnych oraz codziennej porcji owoców w biurze.

Mind&Health

Wspiera kondycję psychiczną i emocjonalną pracownika. Wśród działań rozwojowych oferowanych pracownikom są m.in.: life coaching prowadzony przez certyfikowanych coachów wewnętrznych, by inspirować pracowników do pełnego wykorzystania swojego potencjału w życiu prywatnym i zawodowym. Wśród poruszanych tematów są m.in. zdrowie, zarządzanie stresem i relacjami oraz osiągnięcie spełnienia w życiu. Sesje przyjmują postać spotkań jeden na jeden, konsultacji telefonicznych lub online.
W firmie prowadzone są także ogólnodostępne szkolenia mindfulness – Resilient & Mindful oraz Effective & Mindful, podczas których pracownicy uzyskują wiedzę na temat strategii i technik pomocnych przy podnoszeniu efektywności i skuteczności osobistej oraz nabieraniu odporności psychicznej. Informacja na temat tych szkoleń pojawia się zarówno w materiałach dotyczących programu wellbeing, jak i w biznesowej ofercie szkoleniowej PwC.

Pełny tekst rozmowy z Izabelą Szczurską – Employer Branding & Recruitment Manager PwC na stronie: https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-5-2020.html