Polska utrzymała swoją globalną pozycję w Indeksie Wolności Gospodarczej. Tegoroczny wskaźnik dla naszego kraju wyniósł 69,1 pkt. W związku z tym plasuje nasz kraj na 46 miejscu w rankingu światowym. Ponadto na 25 pozycji w zestawieniu regionalnym. Tak wynika z Indeksu Wolności 2020 Heritage Foundation i Wall Street Journal, który zaprezentowała Fundacja Warsaw Enterprise Institute, wyłączny polski partner światowego raportu. Celem Indeksu jest ranking państw i ocena polityki ich rządów pod kątem wolności gospodarczej. Według tegorocznej edycji Polska pozostaje w grupie państw „umiarkowanie wolnych”.

Sumaryczny wskaźnik Polski poprawił się o 1,3 pkt, w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost wynika w głównej mierze z poprawy wyników w kategorii rzetelność państwa (+14,8) oraz fiskalizm (+5,8). Jednocześnie zanotowano spadek w zakresie warunków dla biznesu (-2,8), rynku pracy (-1,9) oraz skuteczności sądów (-1,2).

Polska ósmą gospodarką w Unii Europejskiej

Ocena Polski jest tylko nieznacznie niższa od regionalnej średniej (69,8 pkt), ale zdecydowanie powyżej średniej światowej (61,6 pkt).

Warto zaznaczyć, że polska gospodarka wspina się w szeregach „umiarkowanie wolnych” państw od ponad dekady. Postępowi temu towarzyszył stały wzrost PKB w ciągu ostatnich pięciu lat, napędzany gwałtownie rosnącą konsumpcją prywatną i inwestycjami. To sprawiło, że Polska jest obecnie ósmą gospodarką w Unii Europejskiej.

W tegorocznym indeksie na uwagę zasługuje wyższy odczyt w zakresie prawa własności (+0,8) oraz w kategorii handel (+0,4). Gorzej natomiast wypadliśmy w obciążeniach podatkowych (-0,2), co w dalszym ciągu negatywnie wpływa na warunki prowadzenia i rozwoju biznesu.

Wśród kluczowych wyzwań autorzy indeksu wskazują na niedobory na rynku pracy (szczególnie w kluczowych sektorach jak budownictwo czy IT). Ponadto dalszą konieczność wyrównania poziomu rozwoju między biedniejszym wschodnim regionem kraju a bardziej zamożnym i uprzemysłowionym zachodem Polski.

W komentarzu do tegorocznych odczytów autorzy zwracają również uwagę na nadmierne wydatki rządowe. Ponadto na niewydolność wymiaru sprawiedliwości.Wśród krajów europejskich w czołówce plasują się: Szwajcaria, Irlandia, Wielka Brytania,Dania, Estonia, Gruzja.

Ranking 45 krajów europejskich

W rankingu porównano 45 kraje europejskie, z czego zdecydowana większość jest co najmniej „umiarkowanie wolna”.

W Europie są tylko 2 gospodarki o bardzo ograniczonej wolności gospodarczej: Grecja oraz Ukraina („mostly unfree”). Podobnie jak w poprzednich latach, autorzy indeksu nie wyróżniligospodarek, gdzie wolność jest tłumiona („ repressed”). Analizowana jako całość Europa wdalszym ciągu zmaga się z wieloma barierami politycznymi które wpływają na kondycjęgospodarczą regionu. Do głównych problemów można zaliczyć wysokie obciążenia podatkowe i koszty pracy. Ponadto problemy finansów publicznych spowodowane latami ekspansji sektora publicznego oraz wysoki dług publiczny w wielu krajach europejskich.

W czołówce światowej rankingu znajdują się niezmiennie: Singapur, Hong Kong, Nowa Zelandia, Szwajcaria oraz Australia. Jednocześnie plasuje je w czołówce najbogatszych państw na świecie. W badaniu brano pod uwagę 180 państw.

https://biznestuba.pl/biznes-na-zywo/bio-biznes/biodegradowalny-plastik-z-fusow-po-kawie-wymyslila-go-polska-firma/

Indeks Wolności Gospodarczej

Indeks Wolności Gospodarczej – przygotowywany przez The Heritage Foundation i The WallStreet Journal od ponad 20 lat – stał się najbardziej popularnym rankingiem na świecie. Celem Indeksu Wolności Gospodarczej jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej. Innymi słowy promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. W ramach Indeksu Wolności Gospodarczej analizowane są rządy prawa (prawa własności, skuteczność sądów, rzetelność państwa); wielkość sektora publicznego (obciążenie podatkowe, fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse).

Regionalnej prezentacji Raportu – obejmującej porównanie Czech, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier – dokonała Warsaw Enterprise Institute, fundacja ZPP, która jest strategicznym partnerem raportu w Polsce.

Źródło: www.wei.org.pl