W 2014 r. sytuację rynku pierwotnego zmieniło kilka istotnych czynników. Na początku stycznia swoją działalność rozpoczął MdM. Prócz dopłat deweloperom pomagały też rekordowo niskie notowania stopy WIBOR. W ostatnich miesiącach 2014 r. zainteresowanie nowymi mieszkaniami dodatkowo wzrosło ze względu na perspektywę podniesienia minimalnego wkładu własnego (z 5% do 10%). Warto dowiedzieć się, jak na te wszystkie zmiany zareagowali deweloperzy działający w pięciu największych miastach …

Wzrost cen widoczny na stołecznym, krakowskim i łódzkim rynku   

Dla wielu osób planujących zakup nowego „M” bardzo ważne są informacje dotyczące zmian cenowych. Dokładne dane na ten temat prezentuje poniższy wykres. Dzięki niemu można sprawdzić, jak w trakcie ostatnich 12 miesięcy zmieniła się średnia ofertowa cena 1 mkw. mieszkań deweloperskich. Informacje z portalu RynekPierwotny.pl wskazują, że największa podwyżka (+11,87%) miała miejsce w Łodzi. Na terenie wspomnianego miasta limity cenowe programu MdM od początku 2014 r. były bardzo zbliżone do średniej ceny 1 mkw. Ta okoliczność zachęcała inwestorów do podnoszenia kosztów zakupu najtańszych mieszkań. Trzeba nadmienić, że w Łodzi program MdM funkcjonował bardzo dobrze. Zgodnie z danymi firmy REAS od stycznia do września b.r. aż 28% klientów łódzkich deweloperów otrzymało dopłatę.

Dość znaczącą podwyżkę średniej ceny nowego metrażu (+3,23% od grudnia 2013 r.) można zauważyć także w Warszawie. Na terenie stolicy skutki większego popytu były częściowo równoważone przez szybko wzrastającą podaż. O wiele mniejsza zmiana średniej ceny 1 mkw. (+1,84%) miała miejsce w Krakowie.

Na wrocławskim i poznańskim rynku pierwotnym lokale są tańsze niż przed dwunastoma miesiącami. Spadki średniej ofertowej ceny 1 mkw. wynoszą odpowiednio 3,43% (Poznań) oraz 5,73% (Wrocław). W pierwszym z wymienionych miast MdM był prawie tak samo popularny, jak na terenie Łodzi. Poznańscy deweloperzy często obniżali ceny ofertowe w nowych i nieco starszych inwestycjach, aby dopasować je do limitów rządowego programu. W przypadku Wrocławia spadek średniej ceny ofertowej był związany z szybkim wzrostem podaży. Ten sam czynnik hamował dodatnie zmiany cenowe na terenie Krakowa.

Zmiany oferta deweloperów 2014 r.wyk.1

W stolicy powstaje o 85% więcej inwestycji niż przed rokiem …

Kolejne miesiące 2014 r. upływały pod znakiem dużej liczby rozpoczynanych projektów. Dane portalu RynekPierwotny.pl potwierdzają dużą aktywność deweloperów. W przypadku Warszawy liczba powstających inwestycji jest o 85% wyższa niż przed rokiem (wzrost z 87 do 161). Na terenie stolicy wyraźnie zwiększyła się też ogólna liczba dostępnych projektów (patrz poniższa tabela). Warszawiacy obecnie mają do wyboru aż 317 lokalizacji z nowymi mieszkaniami. To oznacza zmianę o 21 inwestycji w relacji do grudnia 2013 r.

Spory wzrost liczby powstających projektów (o 31) odnotowano również w Krakowie i Wrocławiu. Wzmożona działalność inwestycyjna tamtejszych deweloperów to czynnik, który zmniejszył prawdopodobieństwo podwyżek cen w pierwszych miesiącach 2015 r. Wyraźne ożywienie można zauważyć także na dwóch mniejszych rynkach (łódzkim i poznańskim). W stolicy Wielkopolski liczba realizowanych projektów wzrosła z trzech do dziewiętnastu (patrz poniższe zestawienie). Trudno o lepszy dowód zmian na lokalnym rynku deweloperskim.

Zmiany oferta deweloperów 2014 r.tab.1

Na uwagę zasługują również informacje dotyczące udziału lokali, których cena ofertowa jest niższa od 6000 zł/mkw. W Łodzi odsetek takich mieszkań od grudnia 2013 r. spadł aż o 16 punktów procentowych (p.p.). Na terenie Krakowa analogiczna zmiana wyniosła (-12 p.p.). Spadek widoczny w Warszawie był dwukrotnie mniejszy (6 p.p.). Powody do zadowolenia mogą mieć przyszli klienci wrocławskich i poznańskich deweloperów. W stolicy Wielkopolski odsetek lokali z ceną nieprzekraczającą 6000 zł/mkw. wzrósł aż o 18 p.p.

źródło: RynekPierwotny.pl