Wpływy z CIT rosną z roku na rok. W I półroczu 2022 r. wyniosły już 44,4 mld zł i były o 14,4 mld zł wyższe niż analogicznym okresie 2021 r. i o 27,2 mld zł wyższe niż w tym samym okresie 2015 r. Wśród indywidualnych firm liderami są firmy z sektora bankowego, energetycznego i paliwowego. Podobnie jest wśród podatkowych grup kapitałowych.

Ministerstwo Finansów prezentuje listę dużych podatników podatku CIT za 2021 r. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK).

Analizując podatek wśród indywidualnych firm liderami są:

 1. Polski Koncern Naftowy „Orlen” SA – ponad 1, 5 mld zł
 2. P4 z o.o. – ponad 1,4 mld zł
 3. PGNiG SA– blisko 1, 2 mld zł
 4. Jeronimo Martins Polska SA – blisko 724 mln zł
 5. Cyfrowy Polsat SA – blisko 720 mln zł
 6. Bank Polska Kasa Opieki SA – blisko 499 mln zł
 7. Santander Bank Polska SA – ponad 483 mln zł
 8. Arcelormittal Poland SA – ponad 456 mln zł
 9. Polkomtel z o.o. – ponad 437 mln zł
 10. FRF Beteiligungs-GMBH – ponad 364 mln zł

Wśród podatkowych grup kapitałowych znalazły się:

 1. KGHM II – blisko 1,5 mld zł
 2. Powszechna Kasa Oszczędności BP SA – ponad 1,4 mld zł
 3. MBANK – blisko 640 mln zł
 4. PZU – ponad 625 mln zł
 5. PGK PGE 2015 – ponad 616 mln zł
 6. ENEA – 411 mln zł
 7. Energa 2021 – blisko 294 mln zł
 8. Górażdże – 94 mln zł
 9. Materiały Budowlane – blisko 78 mln zł
 10. E.ON – ponad 75 mln zł

Rosnące wpływy z CIT

Wpływy z CIT rosną z roku na rok. W 2015 r. wynosiły 32,9 mld zł a w 2021 r. 66,7 mld zł, co oznacza wzrost o 33,8 mld zł (czyli o 103%). W I półroczu 2022 r. wpływy CIT wyniosły już 44,4 mld zł i były o 14,4 mld zł wyższe niż analogicznym okresie 2021 r. (o 47,9%) i o 27,2 mld zł wyższe niż w tym samym okresie 2015 r. (o 158%).

Wpływy z CIT w latach 2015-2021.

Wyższemu wykonaniu dochodów z CIT sprzyjały zarówno czynniki makroekonomiczne, jak również działania mające na celu uszczelnianie bazy podatkowej podejmowane w ostatnich latach. Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej i tworzenie równych zasad konkurencji dla wszystkich podmiotów działających na rynku. Stosowanie nieuczciwej konkurencji podatkowej przybiera różne formy czy to poprzez politykę cen transferowych w ramach grupy kapitałowej lub transferowanie dochodu do specjalistycznych rajów podatkowych.

Obserwując te praktyki Ministerstwo Finansów wprowadza mechanizmy, które mają w sposób kompleksowy przeciwdziałać tego typu zachowaniom np. podatek minimalny lub podatek od przerzuconych dochodów. Statystyki w zakresie wpływów CIT potwierdzają zasadność dotychczas prowadzonej polityki uszczelnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiany w podatku CIT od 2023

Przyjęta przez Sejm 15 września 2022 r. nowela ustawy o CIT wprowadza wiele korzystnych zmian dla podatników tego podatku. Rosyjska agresja na Ukrainę skutkowała bezprecedensowym wzrostem cen energii oraz spowodowała dodatkowe zakłócenia w łańcuchach dostaw. Wynikająca z tych czynników wysoka inflacja stanowi bardzo istotne obciążenie dla przedsiębiorców, dlatego dostosowujemy przepisy do realiów życia.

Do najważniejszych należy odroczenie podatku minimalnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 2024 r. Z noweli wynika, że będą go płacić spółki, których poziom rentowności nie przekroczy 2 proc. Wprowadzono też liczne wyłączenia, m.in. dla należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Źródło: gov.pl