17 listopada br. Honda Motor Co., Ltd. zaprezentowała zupełnie nowe auto koncepcyjne na ogniwa paliwowe – Honda FCV Concept oraz Honda Power Exporter CONCEPT, urządzenie przeznaczone do zasilania elektrycznych odbiorników zewnętrznych prądem zmiennym generowanym przez ogniwa FCV, przy maksymalnej mocy odbiorników 9 kW*1.

Produkcyjna wersja modelu FCV, oparta na modelu koncepcyjnym, ma wejść do sprzedaży w Japonii pod koniec marca 2016, a następnie w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Oprócz samochodu FCV i urządzenia do zasilania odbiorników zewnętrznych, Honda będzie nadal promować stosowanie inteligentnych wodorowych stacji paliwowych (Smart Hydrogen Station – SHS), czyli zwartych jednostek wodorowych, które korzystają z opracowanych przez Hondę wysokociśnieniowych elektrolizerów.

W ten sposób Honda będzie działać w kierunku umożliwienia społeczeństwu korzystania z wodoru w zakresie trzech kluczowych pojęć – „wytwarzania”, „użytkowania” i „łączenia” – działając tym samym na rzecz społeczeństwa wolnego od produkcji CO2.

Honda postrzega wodór, jako nośnik energii nowej generacji z dużym potencjałem, jako że wodór może być wytwarzany z różnych surowców, a do tego jest łatwy w transporcie i magazynowaniu.

Biorąc to wszystko pod uwagę, Honda uznała FCV, który zasilany jest energią wytwarzaną poprzez chemiczną reakcję wodoru i tlenu, za pojazd wyjątkowo przyjazny dla środowiska naturalnego i już pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku prowadziła prace badawczo rozwojowe nad tego typu pojazdami.

W 2002 roku Honda FCX stała się pierwszym*2 na świecie pojazdem na ogniwa paliwowe certyfikowanym przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz Kalifornijską Radę ds. Zasobów Powietrza (CARB). Po uzyskaniu tych certyfikatów, Honda rozpoczęła sprzedaż leasingową modelu Honda FCX w Japonii i Stanach Zjednoczonych. W 2003 roku w firmie opracowano Honda FC STACK, pierwszy na świecie*2 stos (pakiet) ogniw paliwowych, który był w stanie rozpocząć pracę w temperaturach ujemnych. Następnie w 2005 roku Honda stała się pierwszą firmą na świecie *2, która rozpoczęła sprzedaż leasingową samochodów FCV klientom indywidualnym w USA.

W roku 2008 Honda wprowadziła do sprzedaży leasingowej nowy model FCX Clarity, niezwykle dojrzały konstrukcyjnie samochód zasilany z ogniw paliwowych. Był on nie tylko przyjazny dla środowiska ale też oferował pewne nowe wartości, nowoczesną stylistykę i użyteczność nadwozia typu sedan, a ponadto zapewniał wrażenia z jazdy niedostępne w klasycznych samochodach.

Do dzisiaj Honda pozostaje liderem w dziedzinie rozwoju pojazdów FCV a także w ilości informacji eksploatacyjnych zgromadzonych dzięki sprzedaży leasingowej samochodów wodorowych w Japonii i USA, w tym uwag i opinii użytkowników indywidualnych oraz danych z ich pojazdów.

Honda FCV CONCEPT jest modelem koncepcyjnym zapowiadającym nową generację samochodu FCV firmy Honda, który będzie następcą modelu FCX Clarity, dysponującym jeszcze lepszymi osiągami, przy obniżonych kosztach eksploatacji.

Nowo opracowany stos ogniw paliwowych zainstalowany w samochodzie koncepcyjnym jest o 33% mniejszy, niż poprzednia wersja stosu, a do tego osiąga moc wyjściową przekraczającą 100 kW i charakteryzuje się stosunkiem mocy do objętości wynoszącym 3,1 kW/l, co pozwoliło podnieść jego ogólną wydajność o około 60% w porównaniu do poprzedniej wersji stosu ogniw paliwowych.

Honda FCV nowej generacji będzie pierwszym na świecie*2 samochodem typu sedan, który pod maską zmieści kompletny układ napędowy, w tym stos kompaktowych ogniw paliwowych. Taki układ napędowy pozwala na pełną swobodę rozplanowania kabiny, która zapewni komfortowe warunki dla pięciu dorosłych osób. Ponadto, na bazie tego pojazdu będzie mogło powstać wiele innych modeli, gdy bardziej powszechne korzystanie z technologii FCV pozwoli zaoferować klientom większe możliwości wyboru.

Honda FCV CONCEPT jest również wyposażona w wysokociśnieniowy zbiornik wodoru, zdolny do przechowywania tego gazu pod ciśnieniem 70 MPa w ilości pozwalającej na uzyskanie zasięgu ponad 700 km na jednym tankowaniu*3. Zbiornik może być napełniony ponownie w czasie około trzech minut*4, czyniąc tankowanie wodorem równie szybkim i łatwym, jak w przypadku dzisiejszych pojazdów benzynowych.

Co więcej, Honda FCV CONCEPT oferuje funkcję zasilania zewnętrznych odbiorników energii elektrycznej*5, która przeszła wiele testów jeszcze w samochodzie FCX Clarity. W połączeniu z możliwością zasilania zewnętrznych odbiorników, Honda FCV może spełniać rolę małej samobieżnej elektrowni, która produkuje i dostarcza energię elektryczną w czasie klęsk żywiołowych, czy w dowolnych innych sytuacjach, gdy potrzebna jest energia elektryczna tam, gdzie nie ma dogodnego dostępu do sieci elektrycznej.

Honda systematycznie przyczynia się do zbudowania w niedalekiej przyszłości „społeczeństwa ery wodoru” i będzie kontynuować swoje prace, podejmując nowe wyzwania w zakresie technologii wodorowych, w tym pracując nad rozwojem inteligentnych wodorowych stacji paliwowych, pojazdów FCV i urządzeń zasilających zewnętrzne odbiorniki prądu.

*1 Według pomiarów w laboratoriach Hondy
*2 Zgodnie z wiedzą firmy Honda
*3 Według pomiarów w laboratoriach Hondy w cyklu testowym JC08 i przy użyciu stacji paliwowej gwarantującej ciśnienie wodoru 70 MPa. Zasięg może być mniejszy w niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych (temperatura otoczenia, warunki drogowe itp.), zasięg zależy także od stylu jazdy i sposobu korzystania z samochodu (dynamiczne przyspieszanie, intensywne korzystanie z klimatyzacji itp.)
*4 Czas potrzebny na tankowanie zależy od warunków, w jakich odbywa się tankowanie.
*5 Samochód w wersji na rynek japoński
źródło: Honda Polska