Jesteś fanem jednośladów? Masz własny motocykl? Zadbaj o swoje bezpieczeństwo oraz chroń swój motocykl przed kradzieżą przy pomocy usługi Bezpieczny Motocykl — Inteligentny System Ratunkowy dla jednośladów.

Bezpieczny Motocykl Konsalnet to:

  • Automatyczne powiadomienie o wypadku
  • Zabezpieczenie motocykla przed kradzieżą
  • Rejestracja i analiza tras

Dzięki firmie Konsalnet możesz cieszyć się jazdą i czuć się bezpiecznie. Wybierając usługę lokalizacji pojazdu, która alarmuje o wypadku na podstawie informacji ze specjalnego czujnika przyspieszeń. Jak to działa? Po włączeniu stacyjki, zainstalowany w motocyklu system ISR-M wykrywa zdarzenia drogowe na podstawie analizy kątów i przyspieszeń — we wszystkich 3 osiach — jakim ulega motocykl podczas poruszania się, co pozwala na wykrycie sytuacji krytycznej, np. wypadku, kolizji czy wypadnięcia z zakrętu.

W chwili wykrycia wypadku motocykla, system automatycznie przekazuje informację o zdarzeniu wraz z lokalizacją i wizualizacją przebiegu wypadku do Stacji Monitorowania. Operator Stacji Monitorowania łączy się telefonicznie z motocyklistą i ustala, jaka pomoc jest niezbędna. Jeśli połączenie głosowe nie może zostać nawiązane (np. motocyklista jest nieprzytomny), operator natychmiast informuje służby ratunkowe (pogotowie, straż pożarną, policję) najbliższe miejscu zdarzenia. W przypadku gdy wezwanie służb ratunkowych nie jest konieczne, należy jak najszybciej zawiadomić Stację Monitorowania.

Firma Konsalnet oferuje usługę zabezpieczenia motocykla przed kradzieżą. Po wyłączeniu zapłonu pojazdu urządzenie ISR-M przechodzi w tryb czuwania przeciw kradzieżowego, w którym identyfikuje próby nieautoryzowanego uruchomienia, przemieszczania, ruchu motocykla (np. holowania) lub odłączenia zasilania akumulatora. Działanie systemu monitoringu gps rozpoczyna się od procesu kalibracji w celu ustalenia pozycji spoczynkowej motocykla (ok. 20 sekund od chwili wyłączenia stacyjki), po którym system przechodzi w stan czuwania.

W stanie czuwania każda zmiana położenia w dowolnej osi motocykla bez włączonej stacyjki powoduje wyzwolenie ostrzeżenia akustycznym sygnałem przerywanym przez 10 sekund (użytkownik może w tym czasie autoryzować się poprzez włączenie stacyjki, nie wywołując alarmu), po czym następuje wyzwolenie alarmu sygnałem ciągłym przez kolejne 20 sekund oraz wysłanie sygnału do Centrum Monitorowania.

Po otrzymaniu alarmu Operator Stacji Monitorowania łączy się telefonicznie z właścicielem pojazdu w celu zweryfikowania, czy otrzymany sygnał o kradzieży jest prawdziwy. Jeśli połączenie głosowe nie może zostać nawiązane lub osoba która odebrała połączenie nie poda ustalonego hasła, Operator natychmiast powiadamia o zdarzeniu jednostkę policji najbliższą lokalizacji motocykla.

Na czym polega kolejna funkcja usługi Bezpieczny Motocykl?

Za pomocą aplikacji mobilnej Konsalnet GPS można:

  • sprawdzić on-line bieżącą pozycję motocykla,
  • szczegółowo prześledzić historię dla pojazdu, podzieloną na etapy (trasy, postoje),
  • przeanalizować zdarzenia związane z alarmami, jakie zostały zarejestrowane przez system Konsalnet GPS.

Każdorazowe włączenie stacyjki w motocyklu jest rejestrowane w systemie gps. Dane z pojazdu — paramtery motocykla, są na bieżąco przekazywane na serwer (jak np. lokalizacja na mapie, prędkość pojazdu, przebyta trasa i inne) w interwałach 1-minutowych.

Każdy z użytkowników otrzymuje również dostęp do aplikacji ISR-Motor na platformie internetowej pozwalającej na odczyt i analizę danych bieżących oraz historycznych. Użytkownicy mogą też pobrać aplikację na swój smartfon, dzięki której na bieżąco będą mogli sprawdzać przebytą trasę.

Firma Konsalnet oferuje także usługę podtrzymania systemu ISR-M.

W nowoczesnych pojazdach zaawansowana elektronika obciąża akumulatory także podczas parkowania motocykla. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów, którzy korzystają z motocykli okresowo, firma proponuje wykonanie montażu i instalacji dodatkowej  wtyczki do ładowania, jak w nowych motocyklach.

Podczas wykonania montażu systemu ISR-M w motocyklu, instalowany jest dodatkowy przewód zasilający (o max długości 2.5m) zakończony szybko-złączką CTEK, który ułatwia podłączenie do ładowania.

 

Więcej na www.konslanet.pl