Europejski rynek leasingu osiągnął rekordową wartość 276 miliardów Euro inwestycji sfinansowanych w 2014 r., przy 9,5 proc. wzroście w stosunku do 2013r. Jest to najlepszy wynik wzrostowy ogłoszony przez sektor leasingowy od 2007 roku. Wysoka siódma pozycja polskiej branży leasingowej w europejskim rankingu i ponad 2 razy szybsze tempo wzrostu w 2014 r. niż średnia dla rynku europejskiego, wskazują na olbrzymią popularność leasingu wśród polskich przedsiębiorców i jego znaczenie dla finansowania inwestycji w naszym kraju.

Wysoka dynamika na tle Europy

Leaseurope, organizacja reprezentująca 91 proc. europejskiego rynku leasingu podała, że wartość rynku leasingu na koniec 2014 roku wyniosła 276 miliardów Euro[1]. Największy udział w wypracowanych wynikach miały cztery rynki: brytyjski, niemiecki, francuski oraz włoski. Polska raportująca do Leaseurope za pośrednictwem Związku Polskiego Leasingu, na tym tle zajmuje wysoką, siódmą pozycję, przy łącznej wartości transakcji na poziomie ponad 10 miliardów Euro, na koniec 2014r. i systematycznie rosnącym udziale w rynku europejskim.

21,3 proc. dynamika wypracowana w 2014 r. przez polskie firmy leasingowe wzmacnia ich pozycję na rynku europejskim. Rośniemy szybciej niż większość rynków w Europie – powiedział Mieczysław Woźniak – wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek Zarządu Leaseurope.

Dane Związku Polskiego Leasingu z ostatnich lat dowodzą, że polski rynek cechują: wysoka dynamika i niesłabnący potencjał, co w naturalny sposób wskazuje na możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, którzy przy udziale leasingu rozwijają swoje firmy – dodał Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Odbicie na europejskim rynku

W Europie najbardziej popularny jest leasing pojazdów, stanowiących główną siłę napędową rozwoju europejskiego rynku leasingu. Na koniec 2014 r. odnotowano 14,6 proc. wzrost wartości kontraktów (rdr) odnoszący się do samochodów osobowych (sfinansowano aż 6,6 mln sztuk samochodów o wartości 128 miliardów Euro). Podobny wzrost odnotowano na rynkach: pojazdów dostawczych i ciężarowych (10,6 proc.) oraz leasingu maszyn i urządzeń (10,9 proc.) zaś pierwszy raz od 2010 r. odnotowano wzrost na rynku leasingu nieruchomości (10 proc. ).

Komentując wyniki rynku, Jurgita Bucyte, starszy doradca ds. statystyki i spraw gospodarczych Leaseurope, powiedziała: Dynamiczny wzrost obserwowany na większości europejskich rynków od połowy 2014 roku, który został utrzymany do końca roku pokazuje, że europejska branża leasingowa odnotowuje wyraźne odbicie. Zestawienie wyników Leaseurope z 4,9 proc.[2] wzrostem poziomu europejskich inwestycji w segmencie ruchomości w 2014 r., jasno wskazuje na ważną rolę europejskiego rynku leasingu w stymulowaniu finansowania inwestycji w Europie – dodała Jurgita Bucyte.

Odnosząc się do perspektyw rynku na przyszłość, Piero Biagi, przewodniczący komitetu ds. statystyki i marketingu Leaseurope dodał: Rok 2014 był dobrym czasem dla gospodarki europejskiej, czego dowodem jest 1,4 proc. wzrost GDP wśród krajów EU-28.[3] Na tym tle na odnotowanie zasługuje prawie dwucyfrowy wzrost naszego sektora, co świadczy o wzrastającym zapotrzebowaniu na leasing, widocznym w okresie wzrostu gospodarczego.

 

[1] Dane Leaseurope: Leaseurope Annual Survey 2014

[2] European Commission’s European Economic Forecast, Spring 2015

[3] Szacunkowe dane Eurostatu za czwarty kwartał 2014