Według wstępnych danych GUS, po 5 miesiącach 2015 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom 72 mld euro, czyli o 6,2 proc. wyższy niż przed rokiem. Import wyniósł  69,1 mld euro,  co oznaczało wzrost o 0,9 proc. Tym samym notowany w 2014 r. deficyt na poziomie ok. 740 mln euro został przekształcony w nadwyżkę 2,9 mld euro.

Eksport na rynki rozwinięte gospodarczo zwiększył się o 8,1 proc. (do 61,7 mld euro). Przy wzroście importu o 2,8 proc. (do 46,2 mld euro) przełożyło się to na zwiększenie nadwyżki wymiany o 3,4 mld euro, do blisko 15,6 mld euro.

W okresie pięciu miesięcy br. swoją pozycję w eksporcie z Polski umocniły rynki Unii Europejskiej, na które skierowano o 9,4 proc. więcej towarów (do prawie 57,2 mld euro). Ich udział  w całkowitej sprzedaży za granicę zwiększył się do 79,4 proc. Wśród ważniejszych krajów UE najszybciej wzrósł wywóz do Niderlandów (o 20,4 proc.), Hiszpanii (o 18,8 proc.), Czech (o 12,5 proc.), Wielkiej Brytanii (o 12,1 proc.), Włoch (o 12 proc.) oraz na Słowację (o 10,2 proc.). Szybciej niż w skali ogólnej wzrósł także wywóz do naszego głównego partnera handlowego, Niemiec (o 8,5 proc.) oraz na Węgry (o 6,8 proc.).

Z drugiej strony do 6,3 proc. spadł udział pozaunijnych państw rozwiniętych w polskim eksporcie. Wynikało to ze spadku sprzedaży na te rynki o ponad 5 proc., do niespełna 4,6 mld euro. Było to wyłącznie rezultatem zmniejszenia sprzedaży do krajów EFTA, tj. o ok. 25 proc. (do 1,5 mld euro), w tym do Norwegii aż o 40 proc. Niemniej jednak odnotowano wysoki wzrost eksportu do pozostałych państw rozwiniętych (poza UE i EFTA), tj. o 8,5 proc. (do blisko 3,1 mld euro), w tym do USA o ponad 20 proc., Kanady o 7 proc. oraz RPA o prawie 16 proc.

Eksport na rynki WNP spadł o ok. 27 proc. (3,8 mld euro), w tym do Rosji o ok. 32 proc., na Ukrainę o ok. 13 proc. oraz na Białoruś o 34,5 proc. Głębszy spadek notowano po stronie importu z tej grupy państw, tj. o 32,3 proc. Przełożyło się to na redukcję deficytu obrotów z WNP o prawie 1,7 mld euro, do 2,6 mld euro.

Przyspieszyła za to sprzedaż do pozostałych państw rozwijających się (spoza WNP), tj. o 18 proc.  (do prawie 6,5 mld euro). Wśród nich dynamicznie zwiększył się eksport do: Turcji (o 41,6 proc.), Chin (o 16,4 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 10,2 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 53,6 proc.) oraz Meksyku (o 66,7 proc.).

W przekroju towarowym szybciej niż przeciętnie zwiększył się eksport wyrobów drzewno-papierniczych (o 9,2 proc.), przemysłu lekkiego (o 8,8 proc.), ceramicznych (o 8,6 proc.) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 8,2 proc.). Spadek z  kolei odnotowano w sprzedaży produktów mineralnych (o ponad 15 proc.). Jednocześnie w tej ostatniej grupie produktów odnotowano największą poprawę salda – na poziomie 2,1 mld euro.

Oprac. Ministerstwa Gospodarki