„Hala produkcyjna to nie biuro. Jest tu głośno, bywa gorąco lub zimno, pachnie chemikaliami, panuje ciągły ruch.” To jedno z pierwszych zdań otwierających książkę, prezentującą kompetencje współczesnych liderów produkcji. Autorka skupia się na obszarze kompetencji miękkich, które odgrywają kluczową rolę w ich pracy. Dlatego w swojej książce opisuje klasyfikację Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych, a także liczne wypowiedzi samych liderów produkcji.

Autorytet w działaniu

Co buduje autorytet lidera: awans czy działanie? Co wyznacza bardziej jednoznacznie jego pozycję w zespole? Na czym naprawdę polega istota autorytetu, czy i jak można nauczyć się go skutecznie budować? Czy powinniśmy w firmie rozmawiać o wartościach? To tylko niektóre z niezmiernie inspirujących pytań, na które czytelnik znajduje odpowiedzi wraz z lekturą książki Doroty Mejri.

Lider jako nauczyciel i mistrz motywacji

Osobny rozdział autorka przeznaczyła na opis wdrożenia pracownika do nowych zadań. Z uwagą skupia się na efektywności. Z tego powodu wnikliwie omawia zasadę czterech kroków: przygotowanie, prezentacja, sprawdzenie i nadzór. Co więcej, opisuje także dochodzenie do mistrzostwa motywacji, wykorzystując dwu-czynnikową teorię motywacji Herzberga. Dlatego właśnie Dorota Mejri czytelnie i zrozumiale przedstawia zależności w sferze komunikacji i informowania. Klarowny język autorki pomaga czytelnikowi zrozumieć różnicę pomiędzy motywatorami, a czynnikami higieny, zależności pomiędzy zaangażowaniem, a delegowaniem.

Delegowanie i współpraca

To dwa niezwykle ważne aspekty pracy lidera każdego zespołu. W rzeczywistości, która zmienia się nie tylko nieustannie, ale także dynamicznie, umiejętność dostosowania się do nowych okoliczności przesądza o sukcesie przedsiębiorstwa. Dlatego wspieranie pracowników w procesie zmian jest jednym z priorytetowych i najciekawszych zadań liderów. Najciekawszych, bo wymagających reagowania w czasie rzeczywistym na wszelkie zaistniałe okoliczności.

Zadania dla czytelników

Każdy rozdział kończy się zachętą do autorefleksji, propozycją zadań do wykonania, które pozwolą czytelnikom stać się szybciej lepszymi liderami produkcji. Co więcej autorka nie szczędzi praktycznych wskazówek dla liderów i przekonuje, że wizja i determinacja mogą nie być wystarczające. Dlatego uważa, że każdy lider pracuje na co dzień nie tylko ze swoim zespołem, ale także z samym sobą. I z tego powodu z przekonaniem zachęca do zmiany nawyków i doskonalenia umiejętności. A lektura tego poradnika będzie w tym procesie niewątpliwie bardzo pomocna.

Książka „Mistrz, Brygadzista, Lider – Szefowie pierwszej linii” autorstwa Doroty Mejri do kupienia:

http://sklep.infor.pl/mistrz-brygadzista-lider.html