Awans zawodowy kobiet i zwiększenie liczby kobiet liderek jest jednym z wiodących wyzwań, przed którym stoi aktualnie biznes. Jednym z narzędzi wsparcia kobiet w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej oraz w zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych może być mentoring. Rusza właśnie nowatorski program mentoringu LeadersIN, przeznaczony dla kobiet zajmujących stanowiska menedżerskie. Jego innowacyjność polega na tym, że w rolę mentorów wcielą się przedstawiciele najwyższej kadry kierowniczej, w tym członkowie zarządów dziesięciu dużych firm, pod skrzydła których trafią uczestniczki projektu.

Pomysł stworzenia programu cross-mentoringowego zrodził się podczas jednego ze spotkań liderek firmowych inicjatyw skierowanych do kobiet: Banku BPH, Citi, Dell, Deloitte, EDF oraz Siemens. Projekt miał połączyć dotychczasowe doświadczenia firm w realizowaniu programów wspierających rozwój zawodowy kobiet by stworzyć platformę dla wspólnej inicjatywy, angażującej zarówno kobiety jak i mężczyzn na najwyższych stanowiskach, na rzecz dywersyfikacji zespołów i wsparcia awansu kobiet.

W pierwszej edycji programu mentoringowego LeadersIN weźmie udział 10 dużych firm: Bank BPH, Citi, Dell, Deloitte, Google, JLL, MetLife, Microsoft, Rothschild oraz T-Mobile. Program realizowany będzie we współpracy z polskim oddziałem międzynarodowej fundacji Vital Voices.

 Firmy uczestniczące w programie wyznają wspólne wartości, które opierają się na przekonaniu, że należy wesprzeć rozwój utalentowanych kobiet oraz ich przygotowanie do awansów. Dotąd poszczególne firmy  realizowały ideę mentoringu we własnym zakresie,. Teraz łączą siły, inicjując program i licząc na to, że program  przyczyni się do zwiększenia grona kobiet liderek w Polsce oraz, że menedżerki, które wezmą udział w projekcie będą następnie inspirować inne kobiety do podjęcia podobnej aktywności, a kolejne firmy dołączą do przyszłych edycji LeadersIN.

Mentoring jest niezwykle skuteczną formą wspierana rozwoju zawodowego. Partnerska relacja między mentorem, a jego podopiecznym polega na odkrywaniu i rozwijaniu potencjału tego ostatniego. Relacja ta oparta jest na wiedzy i doświadczeniu życiowym i zawodowym mentorów.

Każda z dziesięciu firm, biorących udział w pierwszej edycji projektu LeadersIN, wybierze spośród swoich pracowników kilka kobiet, które wejdą na ścieżkę mentoringu, a także deleguje menedżerów najwyższego szczebla, w tym przede wszystkim członków zarządu, zarówno mężczyzn jak i kobiety, którzy wcielą się w rolę mentorów.

Unikatowa formuła programu polega na tym, że kobiety-menedżerki trafią pod skrzydła mentorów z firm innych, niż te, w których na co dzień pracują. Chodzi bowiem o jak najszerszą wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Warunkiem dla kobiet, które chcą się zaangażować w ten innowacyjny projekt, jest ich co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowisko na poziomie przynajmniej starszego menedżera. Rozpoczynający się program potrwa osiem miesięcy. W ciągu tego czasu mentorzy będą spotykać się ze swoimi podopiecznymi, przekazywać im swoją wiedzę i doświadczenie oraz wzmacniać ich kompetencje przywódcze.

Program będzie realizowany we współpracy z Fundacją Vital Voices Poland, która została założona w 1997 roku w USA przez Hillary Clinton i Madeleine Albright. W Polsce fundacja, której misją jest inwestowanie w kobiety o potencjale przywódczym, działa od pięciu lat. Jednym z obszarów jej aktywności jest właśnie mentoring.

 

źródło: Deloitte