Gwałtowne nawałnice, które nawiedziły Polskę w sierpniu, spowodowały, że był to miesiąc, w którym Towarzystwo ubezpieczeń Compensa odnotowało najwięcej zgłoszeń zniszczeń w porównaniu z pozostałymi miesiącami bieżącego roku. Łącznie zarejestrowano ponad 8,5 tys. szkód, to o 52% więcej w porównaniu ze średnią liczbą inicjowanych miesięcznie postępowań odszkodowawczych w okresie od stycznia do maja, tj. przed wystąpieniem anomalii pogodowych.

Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znaleźli się poszkodowani przez nawałnice, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby jak najwięcej spraw zrealizować w jak najkrótszym czasie. Dzięki podjętym przez nas wysiłkom aż 73% zgłoszonych w sierpniu przez klientów indywidualnych szkód udało nam się obsłużyć w ramach uproszczonej procedury, dzięki której cały proces likwidacji trwał do 6 dni. Dla porównania, w pierwszym półroczu 2017 r. w ramach takiego trybu likwidowaliśmy około 50% zgłaszanych miesięcznie szkód. Z kolei średni standardowy czas obsługi szkody dla strat majątkowych wyniósł w tym czasie 22 dni – mówi Michał Makarczyk, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Krótsze procedury i szybsze wypłaty odszkodowań

Chcąc pomóc jak największej liczbie poszkodowanych w jak najkrótszym czasie, Compensa podjęła dodatkowe działania mające za zadanie przyspieszyć likwidację zniszczeń. Przede wszystkim powołano specjalny Zespół Wsparcia Likwidacji Szkód Katastroficznych dedykowany zgłoszeniom kierowanym do ubezpieczyciela w związku z nawałnicami. Ubezpieczeni zostali też poinformowani, za pośrednictwem strony internetowej oraz infolinii, o możliwości skorzystania z nadzwyczajnej, uproszczonej procedury zgłaszania szkód, niewymagającej obecności rzeczoznawcy na miejscu zdarzenia. Weryfikacja następowała na podstawie dokładnego opisu i dokumentacji fotograficznej zniszczeń przygotowanych przez właścicieli polis, które można było przekazać drogą telefoniczną i elektroniczną. Ubezpieczeni otrzymali także możliwość przystąpienia do naprawy mienia bez oczekiwania na przyjazd likwidatora.

Jednym z pierwszych podjętych przez nas działań było uruchomienie dodatkowych zasobów kadrowych dedykowanych likwidacji szkód masowych. Do pomocy poszkodowanym oddelegowaliśmy nie tylko własnych rzeczoznawców zajmujących się codziennie innymi rodzajami szkód, ale zaangażowaliśmy również dodatkowych ekspertów zewnętrznych. Zwiększyliśmy również liczbę rzeczoznawców w rejonach najbardziej poszkodowanych, poprzez ich relokację z innych części kraju. Dzięki temu mogliśmy przeprowadzić oględziny zniszczeń od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Żeby usprawnić ich pracę, nadaliśmy pełnomocnikom dodatkowe uprawnienia, które zwiększyły ich samodzielność i przyspieszyły decyzje o wypłacie odszkodowań – dodaje Michał Makarczyk z Compensy.

W okresie likwidacji skutków nawałnic czas pracy likwidatorów szkód oraz rzeczoznawców został wydłużony. Wykonywali oni swoje obowiązki również w dni wolne od pracy.

 

Źródło: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group