Ubezpieczenie domu bywa obowiązkowe. Tłumaczymy, kto musi zapłacić za polisę chroniącą budynek mieszkalny oraz inne elementy gospodarstwa rolnego.

Powierzchnia gospodarstwa rolnego decyduje o obowiązku ubezpieczenia

Ubezpieczenie gospodarstw rolnych, podobnie jak inne ubezpieczenia obowiązkowe (w tym OC dla kierowców), zostało dokładnie uregulowane przez przepisy. Regulacje dotyczące tego ubezpieczenia rolnego, znajdziemy w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wspomniany akt prawny określa między innymi przesłanki do powstania obowiązku ubezpieczeniowego i zakres obowiązkowej ochrony oraz jej wyłączenia. „Takie dokładne uregulowanie zasad ubezpieczenia rolnego sprawia, że ubezpieczyciele nie mogą dowolnie kształtować warunków oferowanych polis. Bardzo podobna sytuacja dotyczy OC dla kierowców, czyli innej polisy, której zasady zostały określone przez ustawę z 22 maja 2003 r.” – zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zgodnie z przepisami, polisa chroniąca budynki rolnika musi być wykupiona, jeżeli obszar gospodarstwa rolnego (po uwzględnieniu użytków rolnych, gruntów pod stawami i gruntów rolnych pod zabudowaniami) przekracza 1 hektar oraz podlega (w całości lub części) obciążeniu podatkiem rolnym. Warto zwrócić uwagę, że opisywane ubezpieczenie rolne muszą kupić wszyscy rolnicy prowadzący produkcję w ramach tzw. działów specjalnych (np. uprawiający warzywa w ogrzewanych szklarniach o powierzchni powyżej 25 mkw.). W przypadku takich rolników, nie obowiązuje minimalny limit powierzchni gruntów wynoszący 1 hektar.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje również, że obowiązek ubezpieczenia budynku przez rolnika, powstaje w momencie pokrycia dachem. Obowiązkowa polisa obejmuje wszystkie obiekty budowlane z danego gospodarstwa o powierzchni powyżej 20 mkw. „Ochrona w ramach opisywanego ubezpieczenia, uwzględnia zatem wszystkie większe budynki rolne (w tym również mieszkalne). Ustawowe wyłączenia dotyczą jedynie zupełnie zniszczonych budynków, budynków co do których wydano ostateczną zgodę na rozbiórkę oraz namiotów i tuneli foliowych” – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.    

Zakres ubezpieczenia gospodarstw rolnych został określony przez przepisy

Z uwagi na ważną rolę obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych, zakres ochrony tej polisy został dokładnie uregulowany przez przepisy. Ubezpieczenie budynków rolnych chroni przed skutkami:

 • ognia
 • huraganu
 • powodzi
 • podtopienia
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • dużych opadów śniegu
 • uderzenia pioruna
 • eksplozji
 • obsunięcia się ziemi
 • tąpnięcia
 • lawiny
 • upadku statku powietrznego

Szczegółowe przepisy z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, precyzują niektóre warunki ochrony. Przykładem jest ochrona przed skutkami huraganu, która aktywuje się, gdy prędkość wiatru na danym obszarze przekroczyła 24 m/s. Takie ustawowe ograniczenia na szczęście nie dotyczą m.in. szkód związanych z działaniem ognia, powodzią oraz uderzeniem pioruna.

Jak widać, zakres ochrony budynków w ramach ubezpieczenia rolnego jest szeroki. Trzeba jednak pamiętać, że ustawodawca przewidział również pewne wyłączenia ochrony. Ubezpieczyciele nie będą odpowiadać za szkody, które:

 • zostały wyrządzone umyślnie przez rolnika, członka jego gospodarstwa domowego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność
 • są efektem rażącego niedbalstwa osób wymienionych w poprzednim punkcie
 • mają charakter szkód górniczych
 • powstały na wskutek trzęsienia ziemi

„Powyższe wyłączenia ochrony zostały określone ustawowo. To znaczy, że ubezpieczyciele nie mogą uchylać się od wypłaty odszkodowania w innych sytuacjach” – podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.  

 

Źródło: Ubea.pl.