Zadaniem Ratowników Medycznych jest organizacja i udzielanie pomocy poszkodowanym. Zdarzenia, które stwarzają zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, zawsze różnią się między sobą. Mogą dotyczyć jednego lub kilku osób o rożnym stopniu i rozległości urazów. Nie ma identycznych wypadków i gotowych recept postępowania.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła nowy zawód – Ratownik Medyczny. Jego wykształcenie i zakres uprawnień oparto na wzorcach anglo-amerykańskich (Emergency Medical Service), po zaadoptowaniu do polskich realiów funkcjonowania systemu edukacji i ochrony zdrowia. Ratownicy medyczni firmy Konsalnet są wyposażeni w doskonały sprzęt, m. in. ambulanse ratunkowe spełniające wymogi normy Unii Europejskiej (DIN EN 1789).

Transport Medyczny

W ratownictwie przedszpitalnym, obejmującym działania z zakresu ratownictwa medycznego, istotną rolę powinien odgrywać transport medyczny. Zespół przewozowy, w skład którego wchodzą minimum dwie osoby uprawnione do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej, wyposażone w nowoczesny środek transportu, środki łączności i sprzęt medyczny to standard w pracy firmy Konsalnet. Zespoły transportu medycznego mogą działać na terenie całej Polski i brać udział w zdarzeniach jednostkowych, jak i w masowych, zapewniając wyspecjalizowany, stosowny do potrzeb transport medyczny.

Szkolenia

Z doświadczeń pracowników zajmujących się tą tematyką w zakładach pracy wynika, że większość pracowników mimo teoretycznie zaliczonych szkoleń nie potrafi w sposób praktyczny udzielić pierwszej pomocy a także w prawidłowy sposób zareagować na zagrożenia występujące w pracy (zamachy, katastrofy).

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu oraz uwzględniając bardzo wysokie standardy wymagane w działaniach ratowniczych, a także korzystając z bardzo wysokiego poziomu technicznego wyposażenia dydaktycznego Konsalnet proponuje ofertę szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz szkolenia ratownicze z zakresu katastrof masowych.

źródło: Konsalnet