Monitoring GPS  jest niezastąpiony  w firmach posiadających dużą liczbę maszyn budowlanych. Jest to system zapewniający bezpieczeństwo maszyn/pojazdów oraz ułatwia pracę. Firma Konsalnet posiada ogromne doświadczenie w monitorowaniu maszyn budowlanych. Oto kilka przykładów, jak dobrze wykorzystać system monitoringu pojazdów GPS:

  1. Wszystko pod kontrolą

Główną zaletą monitoringu GPS są powiadomienia o nieautoryzowanych próbach uruchomienia maszyny. Takie powiadomienia umożliwiają nam szybko zareagować na próbę ewentualnej kradzieży lub poinformować policję.

  1. Rozliczaj realny czas pracy

Monitoring pojazdów – maszyn, rejestruje rzeczywisty czas pracy maszyny na podstawie odczytywanej prędkości obrotowej silnika lub danych zarejestrowanych z komputera pokładowego maszyny lub zewnętrznych czujników jak np. impulsów obrotów. System monitorowania pojazdów oblicza automatycznie godziny pracy maszyny, z wyszczególnieniem pracy na biegu jałowym i pod obciążeniem.

System lokalizacji pojazdów z dodatkowymi czujnikami precyzyjnie rejestruje wszystkie sygnały, umożliwiając monitorowanie pracy dodatkowych urządzeń — jak ramię koparki czy wywrotu.

Dane o pracy maszyny prezentowane są w graficznych i tabelarycznych raportach, w postaci zestawień i wykresów.

System monitoringu pojazdów Konsalnet można rozbudować o funkcję identyfikacji kierowcy. Pozwala ona na analizę historycznych danych, które obejmują m.in. imię i nazwisko kierującego pojazdem w danym dniu o danej godzinie na danej ulicy lub w danej lokalizacji przy uwzględnieniu wybranych parametrów eksploatacyjnych pojazdu (np. prędkości, obrotów czy zużycia paliwa).

  1. Wszystko zgodnie z harmonogramem

System monitoringu wysyła do dyspozytora informację o „niedostosowaniu” się do harmonogramu pracy. Dzięki temu można sprawdzić co się dzieje  i natychmiast wykryć wszystkie nieprawidłowości.

  1. Rozliczanie paliwa

Konsalnet GPS System pozwala na stały nadzór nad stanem paliwa w zbiorniku pojazdu lub maszyny. Za pomocą systemu możliwe jest sprawdzenie śr. zużycia paliwa, kontrolowanie wielkości i ilości tankowań oraz ew. ubytków – kradzieży paliwa. Oferowany monitoring pojazdów precyzyjnie wskazuje miejsca wystąpienia zdarzenia, czas, ilość i wielkość podaną w litrach. Możliwe jest również wprowadzanie do Konsalnet GPS System dokumentów zw. z zakupem paliwa – FV lub dokumentów WZ.

W przypadku pojazdów wyprodukowanych po roku 2008 i nowszych, możliwy jest pomiar paliwa  w oparciu o moduł CAN. Dodatkowo dla pojazdów ciężarowych i maszyn, możliwe jest zastosowanie dodatkowego elementu pomiarowego – sondy pomiaru poziomu paliwa lub przepływomierzy.

Doskonałym uzupełnieniem systemu monitoringu pojazdów, jest elektroniczne zabezpieczenie wlewu paliwa. Rozwiązanie to polega to na tym, że każdorazowe otwarcie korka wlewu jest rejestrowane (i może również występować jako ALARM) przez Konsalnet GPS System. Dodatkowo system monitorowania pojazdów może być połączony z sygnalizatorem kabinowym, który poinformuje kierowcę (który np. odpoczywa, wykonując pauzę) będącego w kabinie (poprzez długotrwały sygnał dźwiękowy) o takim zdarzeniu.

System monitoringu GPS maszyn nie tylko pozwala zadbać o bezpieczeństwo ale i ma znaczenie przy przetwarzaniu danych na temat pojazdu oraz generowanych zysków i strat.

Właśnie dlatego warto zastanowić się nad wykorzystaniem monitoringu GPS w swojej firmie.

 

więcej na stronie: www.konsalnet.pl