Nadzór nad przepływem ruchu pasażerskiego sprawują specjalnie wykwalifikowani pracownicy. Działając w charakterze podobnym jak Straż Ochrony Lotniska, firma branży security, Konsalnet, stała się jedną z pierwszych w Polsce firm, która przejęła te zadania. Firma ma też bogate doświadczenie w kontroli bezpieczeństwa na lotniskach – głównie w zakresie kontroli bezpieczeństwa przesyłek, wykonywanej dla spedytorów. Zajmujemy się też ochroną obiektów o znaczeniu strategicznym, takich jak lotniska sportowe i wojskowe, a także bazy militarne.

Wykwalifikowani pracownicy firmy Konsalnet odpowiadają za sprawdzenie, czy do przewozu lotniczego nie dopuszczono przedmiotów zabronionych oraz niezabezpieczonych.  Konsalnet swoimi działaniami wykracza poza standardowe usługi takie jak ochrona obiektu czy też ochrona budynku.

Pracownicy zatrudnieni do kontroli bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym muszą spełnić wysokie wymagania i przejść cykl szkoleń:

  • każdy pracownik musi legitymować się licencją Pracownika Ochrony Fizycznej, otrzymywaną po pomyślnym przejściu egzaminów przed komisją Policji,
  • następnie przechodzi szkolenie Operatora Kontroli Bezpieczeństwa, kończące się sprawdzeniem kwalifikacji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i wydaniem Certyfikatu Operatora Kontroli Bezpieczeństwa.

Dopiero takie uprawnienia pozwalają na wykonywanie zadań ochrony lotniska.

Firma Konsalnet posiada własny Ośrodek Szkoleniowy Kadr Ochrony Lotnictwa Cywilnego.  Ośrodek kształci przyszłych Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa zgodnie z programem zatwierdzonym przez ULC.

Więcej informacji o Ośrodku Szkolenia Ochrony Lotnictwa, oferowanych szkoleniach i wymaganiach dla Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa można znaleźć na stronach Ośrodka: www.osolc.konsalnet.pl