Lockdown w Europie – porównanie wprowadzonych obostrzeń. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawia porównanie europejskich polityk ws. lockdownu. W naszym najnowszym opracowaniu przeanalizowaliśmy środki wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa przez dziesięć europejskich krajów. Aby ocenić restrykcyjność wprowadzonych środków wzięliśmy pod uwagę możliwość przemieszczania się, funkcjonowanie szkół, sklepów, usług, gastronomii, hoteli oraz kultury.

Z naszej analizy płynie kilka podstawowych wniosków. Po pierwsze, sektor kultury ucierpi na pandemii najbardziej – 7 spośród badanych krajów całkowicie zabroniło działalności kin, muzeów czy teatrów, a reszta wprowadziła znaczne restrykcje. Kolejnym najbardziej dotkniętym sektorem będzie gastronomia – 8 z 10 badanych krajów dozwala prowadzenie działalności jedynie na wynos.

Lockdown w Europie - porównanie wprowadzonych obostrzeń- na rozłożonej mapie leżą termometr i leki.
Lockdown w Europie – porównanie wprowadzonych obostrzeń

Polityka edukacyjna

Po drugie, podczas drugiej fali pandemii obserwujemy zmianę podejścia w stosunku do edukacji. Na wiosnę mieliśmy do czynienia z masowym zamykaniem szkół. Obecnie funkcjonuje nauczanie zdalne. Najbardziej restrykcyjne środki wprowadziła Austria. Wszystkie szkoły w Australii są oficjalnie zamknięte. Jednak wciąż oferują opiekę dla dzieci, które tego potrzebują. Druga w kolejności jest Polska, gdzie relatywnie normalnie funkcjonują obecnie jedynie przedszkola. Trzecie są za to Czechy, gdzie otwarte są jedynie dwie najniższe klasy szkół podstawowych. Włochy i Belgia wprowadziły mieszany system, natomiast w kliku krajach, w tym w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii, szkoły pozostają otwarte.

Lockdown a działalność handlowa

Po trzecie, nie wszystkie produkty można kupić bez problemów. W Belgii, Czechach, Francji, Wielkiej Brytanii oraz regionach średniego i wysokiego ryzyka we Włoszech zakupimy jedynie produkty pierwszej potrzeby. Natomiast, w Holandii, Hiszpanii, w Niemczech i w regionach niskiego ryzyka we Włoszech wszelkie rodzaje działalności handlowej są dozwolone przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. Tymczasem, podejście Polski można określić jako mieszane. Zamknięte są sklepy sprzedające nieistotne produkty w galeriach handlowych oraz sklepy meblowe. Mimo tych ograniczeń wciąż możemy zakupić produkty inne niż podstawowe w sklepach znajdujących się poza galeriami handlowymi.

Usługi w pandemii

Po czwarte, wiele z badanych krajów wprowadziło znaczne ograniczenia na usługi, w szczególności na usługi wymagające bezpośredniego kontaktu z klientem takie jak np. fryzjerstwo. W połowie badanych krajów usługi te są całkowicie zamknięte. Kraje, które utrzymały całkowite otwarcie sektora usługowego są w mniejszości (3 z 10). Polska ponownie prezentuje mieszane podejście. Usługi takie jak fryzjerstwo czy kosmetologia pozostają otwarte. Natomiast działalność sektora fitness jest mocno ograniczona.

Jak pokazują powyższe dane lockdown trwa. Istnieje jednak ogromna różnorodność pomiędzy środkami wprowadzanymi przez różne kraje. Jako, że kraje stosują obostrzenia w różnej konfiguracji nie możemy z dużą dokładnością porównywać ich restrykcyjności. Porównanie europejskich polityk w zakresie lockdownu pokazuje, że wprowadzone w Polsce restrykcje są relatywnie łagodne. Widać to szczególnie na przykładzie ograniczeń w przemieszczaniu się – Polska w przeciwieństwie do 7 innych badanych państw nie wprowadziła godziny policyjnej ani ogólnego ograniczenia przemieszczania się.

Źródło: ZPP