– „Polityka klimatyczno-energetyczna musi respektować trzy równoważne cele: konkurencyjność, zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo dostaw. Tylko realizacja tych trzech filarów pozwoli na sprawne funkcjonowanie rynku energii korzystnego dla wszystkich jego uczestników” powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas seminarium „Polityka klimatyczno – energetyczna, perspektywa do 2030 roku – stanowisko Polski”. Spotkanie odbyło się 11 grudnia 2014 r. w Hadze.

Wicepremier Piechociński wyraził przekonanie, że ramy polityki klimatyczno-energetycznej w perspektywie 2030 r., przyjęte przez przywódców europejskich, zachęcą inne kraje do znacznego wysiłku redukcyjnego w ramach porozumienia globalnego. – „Unia Europejska,odpowiadając jedynie za 10 proc. globalnych emisji, nie jest w stanie samodzielnie zahamować wzrostu emisji globalnych, a tym bardziej doprowadzić do ich spadku”– zauważył.

Szef MG zwrócił także uwagę, że polska inicjatywa stworzenia Unii Energetycznej stała się bodźcem do głębokich dyskusji oraz wyznaczyła kierunek dalszych prac UE. – „Solidarne współdziałanie państw członkowskich pozwoli na równomierny podział obciążeń i korzyści, zapewniając funkcjonowanie mechanizmu efektywnego dystrybuowania dostaw energii pomiędzy krajami na wypadek poważnego kryzysu” – powiedział.

Wicepremier Janusz Piechociński podczas pobytu w Hadze spotkał się również z Minister ds. Handlu Zagranicznego Lilianne Ploumen. Tematem rozmów była współpraca gospodarcza Polski i Królestwa Niderlandów oraz możliwości jej rozwoju. Minister gospodarki odwiedził także terminal LNG przy porcie w Rotterdamie.

źródło: Ministerstwo Gospodarki