„Popieramy rozszerzenie Traktatu Karty Energetycznej na kraje Azji i Afryki oraz budowę korytarzy transportowych energii – powiedział wiceminister Andrzej Dycha podczas 25. posiedzenia Konferencji Traktatu Karty Energetycznej, które odbyło się 26-27 listopada 2014 r. w stolicy Kazachstanu” – Astanie.

Głównymi tematami spotkania były m.in. rozwój korytarzy transportowych energii oraz zagadnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego. Podczas rozmów uzgodniony został zakres rewizji Europejskiej Karty Energetycznej z 1991 r. Przygotowany w toku dyskusji tekst nowej Międzynarodowej Karty Energetycznej zostanie podpisany najprawdopodobniej w maju 2015 r. w Hadze. – Uzgodnienia w tym obszarze to sukces, który jest przypieczętowaniem tzw. „Procesu Warszawskiego” rozpoczętego podczas posiedzenia Konferencji TKE w Warszawie w 2012 r. – powiedział wiceminister Dycha.

Konferencja Karty Energetycznej, podjęła również decyzję o przyjęciu deklaracji astańskiej, której celem jest pełne wdrożenie Traktatu Karty Energetycznej oraz wyznaczenie priorytetów w zakresie jego rozszerzenia na nowe kraje.

Uzgodniono także program prac oraz budżet Sekretariatu Karty Energetycznej na 2015 r.

Ministerstwo Gospodarki odpowiada za realizację obowiązków prawnych wynikających z członkostwa Polski w Konferencji Traktatu Karty Energetycznej od połowy lat 90.

W 2012 r. posiedzenie Konferencji TKE odbyło się w Warszawie, uruchamiając tzw. Proces Warszawski, którego celem jest modernizacja Europejskiej Karty Energetycznej z 1991 r. Sygnatariuszami Traktat Karty Energetycznej, który wszedł w życie w 1998 r., są 52 państwa w Europy i Azji oraz Unia Europejska, podczas gdy status obserwatora posiada 26 państw. Traktat Karty Energetycznej jest jedynym uznawanym na arenie międzynarodowej wiążącym instrumentem prawa międzynarodowego w obszarze energii.

źródło Ministerstwo Gospodarki