Eksperci uznają, że jesteśmy u progu zielonej transformacji energetycznej. Oznacza to perspektywę realizacji wielkich projektów przemysłowych, które będą musiały być we właściwy sposób ubezpieczane i finansowane. Dla firm ubezpieczeniowych to duże wyzwanie w zakresie oferty i reasekuracji, przekładające się na ogromną szansę rozwojową.

Debatę „Rola ubezpieczeń w transformacji sektora energetycznego” w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego podsumował wniosek, oż transformacja energetyczna będzie długotrwałym i złożonym technologiczne procesem. Istotną w nim rolę mają do odegrania także ubezpieczyciele. Dysponują oni już szeroką ofertą produktów dedykowanych wszystkim występującym w Polsce źródłom energii nieodnawialnych.

Oferta już jest

Zdecydowanie rośnie skala inwestycji w wykorzystanie źródeł odnawialnych, jak fotowoltaika i elektrownie wiatrowe oraz pojawią się nowe, np. energia atomowa i farmy wiatrowe na morzu (offshore). Tych technologii i ryzyka z nimi związanego firmy ubezpieczeniowe będą musiały się nauczyć.

Gdy zaczęto budować elektrownie wiatrowe na lądzie, pojawiła się dla nich oferta. Tak samo będzie z farmami na morzu i elektrowniami atomowymi. Oczywiście, wyzwaniem będzie kwestia oszacowania prawidłowej składki i pozyskanie wiedzy o samym ryzyku. – powiedział Piotr Nettik z PZU.

Transformacja energetyczna: wyzwanie czy szansa na rozwój?

Piotr Nettik wskazał, że transformację postrzega jako szansę, bo pojawią się nowe produkty i możliwości pozyskania nowej składki na rynku. Dodał, że firmy już dziś pozyskują wiedze o tych nowych obszarach działalności i uczestniczą w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych.

Jak zauważyła Hanna Ulańska z EY, farmy wiatrowe były jeszcze niedawno dużym i nowym ryzkiem, jednak zaangażowane grupy ubezpieczeniowe nie narzekają na zwrot z inwestycji.

Rynek ubezpieczeń jest już i będzie zaangażowany poprzez oferowanie szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych dotyczących wszystkich rodzajów źródeł energii. Ubezpieczenia będą zawierane zarówno na etapie inwestycji, jak i eksploatacji.

Oferta ubezpieczycieli to cała gama ubezpieczeń OC, w tym OC zawodowych, ubezpieczeń transportowych, środowiskowych. Biorąc pod uwagę, że system energetyczny składa się z bardzo wielu producentów i dystrybutorów działających w oparciu o różnego rodzaju aplikacje i bazy danych, coraz większego znaczenia będą nabierać ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych, jak zauważył Rafał Mańkowski z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Daria Ringlewska, z Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego UKNF, zwróciła uwagę, że także nadzór przygląda się tej, coraz ważniejszej dla ubezpieczycieli, dziedzinie. Jego rolą będzie między innymi ocena prawidłowości szacunków ryzyka, czy wysokości składki. Nadzór może też zawczasu zwrócić uwagę na konieczność dodatkowych regulacji.

Ubezpieczyciele ubezpieczycieli

Polskie firmy ubezpieczeniowe odegrają istotną rolę w transformacji energetycznej. Aby się do tego przygotować i uzyskać odpowiedni poziom zabezpieczeń finansowych, już dziś muszą współpracować w tym zakresie ze światowymi reasekuratorami, czyli ubezpieczycielami ubezpieczycieli.

Przewidywany koszt transformacji energetycznej to około 1,6 bln zł. Rynek ubezpieczeń będzie z pewnością zaangażowany we wsparcie tak wielkiego finansowania.

Źródło: PAP