Cezary Pazura, Paweł Orleański i Krzysztof Zalewski to ambasadorowie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Płyniemy z wiatrem”. Razem z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej będą obalać mity i edukować o korzyściach wynikających z rozwoju morskiej i lądowej energetyki wiatrowej w Polsce.

W ramach edukacyjnego charakteru kampanii można spodziewać się wykładów na uczelniach, wydarzeń w nadmorskich miejscowościach, debaty eksperckiej online czy filmów edukacyjnych z Cezarym Pazurą, Pawłem Orleańskim i Krzysztofem Zalewskim. Mimo różnych obszarów działań łączy ich jedno: troska o środowisko i przekonanie, że mamy realny wpływ na zatrzymanie zmian, które zagrażają naszej planecie w przyszłości. Odnawialne źródła energii są jedną z odpowiedzi na obecne wyzwania związane ze zmianami klimatu.Działania prowadzone w ramach kampanii „Płyniemy z wiatrem” obejmują telewizję, radio, internet, prasę, billboardy oraz współpracę z influencerami.

Polacy za wiatrem

Kampania „Płyniemy z wiatrem” to odpowiedź na plany dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce – zarówno jeśli chodzi o inwestycje na lądzie, jak i na morzu. Rekordowo wysokie poparcie społeczne dla energii z wiatru pokazuje, jak ważne są dziś odnawialne źródła energii. Perspektywy rozwoju nowych inwestycji w farmy wiatrowe wymagają jednak poszerzania wiedzy o tej technologii i jej wpływie na bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. Poprzez realizowane ze wsparciem NFOŚiGW działania chcemy pokazać Polakom, jak ważna, bezpieczna i tania w wytworzeniu jest energia z wiatru. Mimo szerokiej akceptacji nadal spotyka się dezinformację oraz krążące mity, które raz na zawsze trzeba wyjaśnić – tłumaczy Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Zaplanowano działania bezpośrednio związane z edukacyjnym charakterem kampanii: debata ekspercka, wydarzenia w miejscowościach nadmorskich, wykłady na uczelniach, stworzenie scenariuszy lekcji i produkcja materiałów edukacyjnych.

Uważam, że powinniśmy walczyć z mitami na temat wiatraków, bo w grę wchodzi przyszłość kolejnych pokoleń. Obecnie energetyka wiatrowa – ta na lądzie i na morzu, jest odpowiedzią na wyzwania, przed którymi obecnie stoimy i sposobem na powstrzymanie katastrofy klimatycznej. To najlepszy sposób na redukcję paliw kopalnych, emisję  CO2, ale też dziś – na zapewnienie naszego bezpieczeństwa. Cieszę się, że moi odbiorcy będą mogli dowiedzieć się więcej o wiatrakach i korzyściach, jakie ich rozwój niesie dla naszego kraju mówi Krzysztof Zalewski.

Źródło: PSEW

Wiatraki: w morzu i na lądzie

Przekaz dotyczy zarówno wiatraków na lądzie, jak i tych, które wkrótce powstaną w polskim obszarze Morza Bałtyckiego.

– Morska energetyka wiatrowa to nowy sektor, który wymaga szczególnego podejścia w budowaniu świadomości. To ważne, żeby edukować na temat perspektyw i możliwości z nim związanych, ponieważ offshore w Polsce to nowe miejsca pracy, kierunki studiów, fabryki, porty instalacyjne czy serwisowe. Zdajemy sobie sprawę, że to, co nowe, często jest przyjmowane z nieufnością. Dlatego kampania pokaże prawdziwe oblicze branży i jej rolę w budowaniu silnej i niezależnej gospodarki – komentuje Małgorzata Żmijewska-Kukiełka, menedżer ds. komunikacji PSEW.

Rozwój energetyki wiatrowej to droga w kierunku nowoczesności, rozwoju i korzyści. To podążanie za światowymi trendami, które prowadzą do rozwoju gospodarczego, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i poprawy kondycji środowiska oraz jakości życia obywateli m.in. dzięki niższym rachunkom za prąd, czystszemu powietrzu i lokalnym inwestycjom. Mam poczucie, że dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii zabezpieczamy przyszłe pokolenia i spłacamy nasz dług wobec planety, która potrzebuje zielonej energii – podkreśla Cezary Pazura.

Od 15 czerwca, który jest Światowym Dniem Wiatru – w radiu, prasie i telewizji będą ukazywać się spoty z udziałem ambasadorów.

Kampania jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji: plyniemyzwiatrem.pl

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej