Polacy od jesieni korzystają z Tarczy Solidarnościowej, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. Wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przysługuje limit 2 000 kWh zużycia, do którego koszt energii w ponad połowie dotuje rząd i spółki energetyczne. W niektórych przypadkach są również wyższe limity – nawet do 3 000 kWh – jednak aby móc z nich skorzystać, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku. Ich termin upływa z końcem czerwca.

Z programu osłonowego skorzysta w tym roku blisko 8 milionów gospodarstw domowych, które korzystają z ochrony i płacą rachunki za prąd po obniżonych, ubiegłorocznych cenach. Mechanizm Tarczy Solidarnościowej pozwala zaoszczędzić na rachunku za energię elektryczną w tym roku od 2000 zł do prawie 3000 zł w zależności od gospodarstwa domowego. Parasol chroniący przed drożejącą energią objął wszystkich odbiorców indywidualnych w Polsce, korzystających z najpopularniejszych taryf G11 i G12, zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wszystkie gospodarstwa domowe mają zamrożone stawki za energię elektryczną do 2 000 kWh, bez konieczności realizowania żadnych dodatkowych formalności.

Kto dopłaca do rachunków?

Obniżone rachunki za energię elektryczną obowiązują do końca tego roku. Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce realnie zapłaci w tym roku za prąd mniej niż połowę realnej ceny rynkowej, wynikającej z obowiązujących taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pozostałą część rachunków Polaków – czyli prawie 60 procent faktycznej ceny – finansuje rząd i główni wytwórcy energii – m.in. PGE, Tauron, Enea i Energa – którzy wspólnie gromadzą środki na ten cel w specjalnym funduszu.

Wnioski o wyższe limity do końca czerwca

Jeśli w danym gospodarstwie znajduje się osoba z niepełnosprawnością, wówczas limit zużycia energii po preferencyjnej cenie wynosi 2 600 kWh. W przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, ten limit to 3 000 kWh. I to właśnie w tych dwóch sytuacjach konieczne jest złożenie do sprzedawcy energii odpowiedniego oświadczenia, by powiększyć limit zużycia i nadal korzystać z obniżonych cen. Wszyscy sprzedawcy udostępniają takie wnioski na swoich stronach internetowych. Należy się jednak spieszyć, ponieważ ostateczny termin składania takich wniosków mija 30 czerwca, a więc już za kilka tygodni.

Co po przekroczeniu limitów?

Gospodarstwa domowe, których roczne zużycie prądu przekroczy przysługujący im limit, skorzystają z innego rozwiązania wprowadzonego w Tarczy Solidarnościowej. Powyżej limitów obowiązuje mechanizm cen maksymalnych, co oznacza, że wszystkie gospodarstwa, które je przekroczą, zapłacą nie więcej niż 69 groszy za 1 kWh.

Premia dla oszczędnych

Rządowa Tarcza Solidarnościowa premiuje dodatkowo tych konsumentów, którzy zredukują zużycie energii. Gospodarstwa domowe, które w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – czyli przez 14 miesięcy – zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10 proc., otrzymają dodatkowy upust.

Będzie to 10-procentowa obniżka całego, rocznego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 roku.

Źródło informacji: PKEE, PAP