F5 ogłosiło wyniki badania dotyczącego gotowości firm do cyfrowych wyzwań. Badanie objęło tysiąc kierowników na szczeblu zarządzania. Imponujące 65% przedsiębiorstw wskazało, że przekształcenie cyfrowe ma dla nich duże znaczenie. Niemniej jednak, po bliższym przyjrzeniu się, okazuje się, że aż 31% pozostaje w tyle jeśli chodzi o realne działania.

Generatywne algorytmy sztucznej inteligencji już na całego królują w sieci. W biznesowym światku, kiedy rozmawiamy o cyfrowej rewolucji, trudno nie wspomnieć o kluczowej roli, jaką pełni AI. Badanie przeprowadzone przez KPMG w marcu 2023 r. wśród amerykańskich menadżerów górnego szczebla pokazuje, że aż 65% z nich traktuje generatywną sztuczną inteligencję jako mocno wpływającą na rozwój ich firm w przeciągu trzech do pięciu lat.

To naprawdę dobra wiadomość, uwzględniając różnorodne bariery instytucjonalne, które utrudniają pełne przyjęcie innowacji. Mniej niż połowa badanych z badania KPMG twierdzi, że ma odpowiednią technologię, kadry i umiejętności zarządzania, by skutecznie zintegrować algorytmy AI w procesy biznesowe.

6 obszarów wdrożenia cyfrowej zmiany

Eksperci z F5 wyodrębniają sześć obszarów technicznych, które są niezbędne do skutecznego wprowadzenia transformacji cyfrowej: infrastruktura IT, dane, aplikacje i ich dostarczanie, ciągłe monitorowanie procesów, utrzymanie niezawodności zasobów oraz cyberbezpieczeństwo.

Podczas analizy obecnego stanu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw, przeprowadzonej w oparciu o wspomniane sześć zdolności technicznych, wyniki F5 Digital Enterprise Maturity Index wskazują, że zaledwie 4% organizacji działa na najwyższym poziomie dojrzałości. To oznacza, że są one niemal gotowe do bycia pełnoprawnymi przedsiębiorstwami cyfrowymi.

Przenosząc uwagę na przemysł, większość organizacji (65%) dopiero rozpoczyna swoją przygodę z cyfrowym biznesem. Wykazują one pewne oznaki dojrzałości, wykorzystując wysiłek włożony w modernizację IT i dziedzin technologicznych. Interesujący jest fakt, że ta liczba jest niemal identyczna w porównaniu z badaniem KPMG, które mówi o braku odpowiedniej technologii, umiejętności i zarządzania do skutecznego wprowadzenia generatywnej sztucznej inteligencji.

Dlatego też nie powinno nas dziwić, że gdy patrzymy na dojrzałość organizacji z perspektywy branżowej. Okazuje się, że żadna firma usług finansowych nie osiągnęła najwyższego poziomu. W tej grupie dominują dostawcy usług chmurowych, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i technologiczne. Z wyjątkiem telekomunikacji, pozostałe dwie branże to stosunkowo młode sektory z mniejszym dziedzictwem technologicznym niż bardziej tradycyjne gałęzie.

Sektor usług finansowych nadal nie w pełni zanurzył się w cyfrowym świecie. Brak obecności banków i instytucji finansowych w gronie cyfrowo zaawansowanych organizacji może być zaskoczeniem. Zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju bankowości elektronicznej. Lecz bliższe przyjrzenie się wyjaśnia, że sektor finansowy działa w swoim własnym tempie.

Opieka zdrowotna jest kolejną branżą stojącą u progu zmian. Jest to obszar, który od dawna potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w dziedzinie opieki intensywnej. Dlatego niektórzy dostawcy usług medycznych coraz bardziej rozważają wykorzystanie sztucznej inteligencji, aby zwiększyć ilość monitorowanych łóżek na oddziale.

Szpitale i ośrodki zdrowia sięgają po modele językowe AI, by zwiększyć wydajność pracy personelu. Usprawnienia dotyczące prowadzenia dokumentacji pacjentów są jednym z kierunków zmian. Inny to wprowadzenie modelowania wizualnego AI do monitorowania stanu pacjenta, co pozwoli algorytmowi obserwować pacjenta i monitorować jego funkcje życiowe.

Sztuczna inteligencja to tylko jedno z narzędzi

Nie ma wątpliwości co do korzyści płynących z transformacji cyfrowej. Organizacje na różnym etapie procesu dostrzegają korzyści. Te, które są bardziej zaawansowane, częściej wymieniają takie korzyści, jak przewaga konkurencyjna czy wzrost wydajności. Generatywna sztuczna inteligencja to tylko jedna z wielu przełomowych technologii. Jeśli organizacje nie nadążą za wprowadzaniem takich rozwiązań, pozostaną w tyle. Dojrzałość cyfrowa wskazuje, czy są gotowe na wyzwania związane z nowymi technologiami.

Źródło: F5