Programiści i informatycy nie muszą bać się inflacji, gdyż rynek IT jest jednym z najbardziej rozwojowych. Jednak i tak stoją przed nim wyzwania. Jednym z najważniejszych pozostaje pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników. Koszty zatrudnienia dla sektora w wyniku inflacji mogą wzrosnąć. To jeden z dwóch największych problemów firm, wskazywany na równi z sytuacją spowodowaną wojną. Kolejne wyzwaniem jest rekrutacja specjalistów. Nowej pracy poszukują ostrożniej, szczegółowo analizując oferty. 

Z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że w Polsce wciąż potrzebnych „na już” może być nawet 147 tys. specjalistów IT. Cały czas obserwujemy rywalizację o tych najlepszych. Choć problemy z dostępnością specjalistów IT trwają już od dłuższego czasu, a biznes zdążył się do nich przyzwyczaić, to nadal postrzegane jest to jako duże wyzwanie. Dlatego gdy firmie uda się zrekrutować dobrych pracowników to robi wszystko, by z nią zostali.

Czego szuka specjalista IT?

W obecnej rzeczywistości przyciągnięcie nowych talentów z rynku IT do firm staje się coraz bardziej kosztowne. Znaczącą część wydatków pociągają za sobą wynagrodzenia, ale mowa także o inwestowaniu w komfort pracy, rozwój pracowników czy wizerunek firmy. Choć pensja pozostaje kluczowym elementem przy decyzji o zmianie pracy dla znacznej części specjalistów, coraz większe znaczenie zyskuje stabilność i długofalowe projekty.

Specjalistów IT czekają kolejne podwyżki  - dwóch mężczyzn i kobieta siedzą przy biurku przed otwartymi laptopami
Specjalistów IT czekają kolejne podwyżki

Niemal dwie trzecie firm IT postrzega wynagrodzenia pracowników jako wyzwanie na przyszłość, wynika z „Barometru Nastrojów” SoDA. Jak dowiadujemy się z raportu, koszty zatrudnienia dla sektora w wyniku inflacji mogą wzrosnąć nawet o 20-25%. Jako wysokie określiło je 64% przedsiębiorstw, a tylko 18%. nie widzi w kosztach zatrudnienia zagrożenia. Powodem tych obaw jest wysoka inflacja oraz płynący za nią wzrost oczekiwań finansowych pracowników.

Wypłata a inflacja

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w grudniu wyniosła 16,6% rok do roku. Pracodawcy natomiast, choć będą dawali podwyżki, w zdecydowanej większości nie wyrównają pędzącego wzrostu cen. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że co trzecia firma planuje podwyżki o 6-10%. Co czwarta chce dać podwyżki o 11-15%, a 13% firm da nawet 16-20% podwyżki swoim pracownikom. Tylko 14% zatrudnionych może się spodziewać podwyżki o zaledwie 1-5%., a co dziesiąty będzie się cieszył wzrostem wynagrodzenia przekraczającym 21 proc. W tej ostatniej grupie mogą być właśnie przedstawiciele sektora IT. Z raportu SoDA wynika, że firmy IT będą musiały zainwestować w pracowników nawet o 20-25% więcej niż w 2022 r. 

Rekrutacja i rotacja 

Przed kadrami, w tym IT, niewątpliwie stoi dużo wyzwań. Zatrudnienie odpowiedniej liczby specjalistów wciąż sprawia trudności i jest ryzykowne dla 46 proc. przedsiębiorstw IT. Z kolei 34% nie widzi w tym dużego problemu. 

Kolejnym problemem jest rotacja pracowników w branży, na temat której zdania są podzielone. 38% przedsiębiorstw postrzega ją jako zagrożenie i ten sam odsetek nie obawia się odejść pracowników. Z badania wynika, że choć niektóre firmy dostrzegają ją jako potencjalny problem, to inne nie widzą w tym dużego ryzyka. 

Źródło: HRS-IT