S19 czyli trasa ekspresowa na wschodzie kraju regularnie się wydłuża. Tym razem Minister Infrastruktury zatwierdził aneksy do Programów Inwestycji dla dwóch zadań obejmujących przygotowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na terenie województwa podlaskiego. Czyki od granicy państwa w Kuźnicy do węzła Białystok Północ oraz od węzła Białystok Północ do węzła Białystok Zachód (dawniej Choroszcz).

S19 - mapa - widok przebiegu trasy
S19 – mapa

Zakres zadań objętych programami obejmuje budowę łącznie 62,5 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S19, a także 3,76 km przyszłej drogi ekspresowej S16 (tymczasowo oznakowanej jako DK nr 65) oraz 5,43 km drogi krajowej nr 19 w klasie technicznej GP.

W ramach tych inwestycji powstanie też osiem nowych węzłów drogowych. Te węzły to Kuźnica, Sokółka Północ, Sokółka Zachód, Geniusze, Straż, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo i Białystok Zachód. Ponadto zmienią się dwa istniejące węzły: Wasilków i Białystok Północ. Dodatkowo powstaną  obiekty inżynierskie, przebudowie ulegnie infrastruktura techniczna. oPowstaną drogi dojazdowe dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzenia ochrony środowiska.

S19 będzie dostosowana do nośności nawierzchni wynoszącej 115 kN/oś.

W ramach dotychczasowych działań uzyskana została decyzja środowiskowa dla odcinka drogi S19 Knyszyn – Dobrzyniewo – Białystok Zachód. Złożono również wniosek o wydanie takiej decyzji dla odcinka od granicy państwa do Sokółki. Najprawdopodobniej pojawi się ona w ciągu najbliższych miesięcy.

Przygotowywany jest również wniosek o wydanie decyzji  środowiskowej  dla odcinka S19 Sokółka – Białystok Północ.

S19 Sokółka – Białystok w nowym przebiegu

Dla tego odcinka S19 na etapie opracowywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przeprowadzono analizy dodatkowego wariantu przebiegu drogi. Oczywiście w śladzie dotychczasowej drogi krajowej nr 19. Odmiennego jednak od określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Wprowadzenie dodatkowego wariantu nastąpiło w odpowiedzi na liczne postulaty społeczne i samorządowe. Wskazywano w niż że realizacja drogi S19 z możliwie największym wykorzystaniem dotychczasowej drogi krajowej nr 19 jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Zarówno pod kątem środowiskowym, jak i istniejącego układu komunikacyjnego oraz potrzeb społeczno-gospodarczych regionu.

Ocena dodatkowego wariantu wymagała przeprowadzenia pełnej, całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej, co miało wpływ na wydłużenie procesu przygotowawczego. Analiza wielokryterialna wszystkich wariantów przebiegu drogi na tym odcinku wykazała, że najbardziej optymalny będzie przebieg drogi po starodrożu.

W efekcie uzgodnienie Programów Inwestycji pozwoli na skierowanie odcinków drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim do dalszej realizacji. Ponadto jeszcze w tym rokubędą kolejne postępowania przetargowe na wybór ich wykonawców w systemie Projektuj i Buduj.

Przetargi na S19 na Podlasiu

W I półroczu 2020 roku planowane jest ogłoszenie przetargów na realizację prawie 50 km drogi ekspresowej w okolicach Białegostoku:

 • Dobrzyniewo – Białystok Zach.,
 • Krynice – Dobrzyniewo,
 • Białystok Zach. – Księżyno,
 • Księżyno – Białystok Płd. (dodatkowo z ponad 13 km odc. DK65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka),
 • Białystok Płd. – Ploski.

W II półroczu 2020 roku planowane jest ogłoszenie postępowań dla południowych odcinków o łącznej długości 68 km:

 • Ploski – Haćki,
 • Haćki – Bielsk Podlaski Zach. (dodatkowo z 6 km odc. DK66 w Bielsku Podlaskim),
 • Bielsk Podlaski Zachód – Boćki,
 • Boćki – Osmola,
 • Osmola – Leszczka,
 • Leszczka – Chlebczyn (ok 4 km w woj. mazowieckim).

Do końca roku pojaawi się przetarg na 17-kilometrowy odcinek Kuźnica – Sokółka Północ.

Przygotowanie odcinków trasy w rejonie Białegostoku do dalszej realizacji wymagało również aktualizacji ich kosztorysów. Wartość obu zadań wzrosła o 239,2 mln zł.