Praca „na czarno ” – zgodnie z najnowszym sonadażem przzynaje się do niej dokłanie 16% dorosłych Polaków. Większość (58%) nie potępia takiej formy zarobkowania – tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Praca na czarno – młodzi dominują

Zdecydowanie najwięcej osób, które przyznają się do pracy na „czarno”, jest w grupie 18-24 lata. Ponadto przyznaje się do tego prawie co trzeci badany (32%) w tym wieku. Do pracy „na czarno” przyznaje się 22% osób w wieku 25-34 lata oraz 20% osób w wieku 35-44 lat. Najmniej takich osób jest z kolei w grupie wiekowej 45-54 lata (9%) oraz 55 lat i więcej (6%).

Praca "na czarno" - młodzi dominują - grafika
Praca „na czarno” – młodzi dominują

Co więcej, niemal połowa badanych (46%) przyznaje,  że zna osobiście przynajmniej jedną osobę, która w ciągu ostatniego roku pracowała „na czarno”.

Praca na czarno i nasza obojętność

Większość Polaków (58%) nie potępia takiej formy zarobkowania, wyrażając obojętny stosunek do pracy „na czarno” (47%), a nawet pozytywny (11%). Negatywny stosunek wyraża 42% badanych.

https://biznestuba.pl/finanse/rozmowa-kwalifikacyjna-oto-6-najczestszych-bledow-wedlug-hays-poland/

Dodatkowo zdecydowanie najwięcej osób, które nie potępiają pracy „na czarno”, jest w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lata (łącznie 81%). W tej grupie 62% osób ma stosunek obojętny (zdecydowanie najwięcej ze wszystkich grup wiekowych), a prawie co piąty badany (19%) pozytywnie odnosi się do takiej formy zarobkowania, czyli dokładnie tyle samo, co odnosi się pozytywnie (19%).

Praca "na czarno" - młodzi dominują - grafika
Praca „na czarno” – młodzi dominują

Aby dorobić

Jako główny powód podejmowania pracy „na czarno” Polacy wskazują najczęściej po prostu chęć dorobienia sobie do pensji (28%). Ale zaraz potem pojawiają się bardziej niepokojące przekonania, że tak proponuje pracodawca (24%) lub nie chcą stracić  prawa do różnych zasiłków (18%). W efekcie według 19% badanych Polacy uciekają się do pracy „na czarno” by nie płacić podatków i składek ZUS.

„W Polsce mieliśmy długą tradycję kombinowania wywodzącą się jeszcze z PRL-u. Niepokojący jest  jednak fakt, że teraz mamy inne czasy, a tak dużo młodych Polaków przyznaje się do pracy „na czarno” i jeszcze nie widzi w tym nic złego. To utrudnia budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa” – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Praca "na czarno" - młodzi dominują - grafika
Praca „na czarno” – dlaczego?

Nota metodologiczna:

Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1053 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Dodatkowo kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 14-18 lutego 2020 roku. Metoda CAWI.

https://biznestuba.pl/biznes-na-zywo/praca-po-godzinach-dla-polowy-z-nas-to-norma/

Ciekaweliczby.pl 

To autorski projekt edukacyjny przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe. Ponadto ideą jest prezentowanie danych tak, by każdy mógł łatwo wyciągnąć z nich obiektywne wnioski. Oraz krytycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. To cenna umiejętność w dobie post-prawdy. Gdy granice między faktem i opinią, prawdą i fałszem, informacją i dezinformacją coraz bardziej się zacierają. Więcej na  www.ciekaweliczby.pl oraz na Facebooku

Ariadna 

to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl