W warszawskim Centralnym Domu Technologii odbędzie się stacjonarna konferencja Trendy HR dla osób związanych z HR i liderów kierujących zespołami. Już 9 listopada 2023 roku spotkamy się w gronie ekspertów, by dzielić się wiedzą i wskazówkami w zakresie rozwoju pracowników, komunikacji i zmiany pokoleniowej. Organizatorem wydarzenia jest ICAN Institute pod patronatem merytorycznym Klubu HR, a udział jest bezpłatny.

Firmy na całym świecie, również w Polsce, mierzą się z poważnymi wyzwaniami związanymi z rekrutacją pracowników, brakami kompetencyjnymi i postępującą automatyzacją pracy. Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że nawet 50% pracowników do 2025 roku będzie musiało się przekwalifikować z powodu automatyzacji i nowych technologii. Nasze badania, przeprowadzone wraz z Future Collars i zwieńczone raportem „Wielki reset umiejętności”, pokazuje, że w teorii polskie firmy są gotowe na reskilling pracowników, jednak w praktyce większość z nich nie korzysta z takich rozwiązań. Barierą są zbyt małe budżety, brak wypracowanych procesów czy obawy o odejście pracowników, w których firma zainwestowała.

Ideą konferencji Trendy HR jest dostarczenie działom HR, liderom i menedżerom zespołów praktycznej wiedzy w zakresie reskillingu i upskillingu, tworzenia organizacji uczących się i rozwoju kompetencji jutra. Nie zabraknie także tematów związanych z różnorodnością pokoleniową w miejscu pracy, komunikacją i tworzeniem planów rozwoju dla pracowników różnych generacji. 

Konferencja odbędzie się 9 listopada 2023 roku. 

Na scenie zobaczymy ekspertów takich jak: Katarzyna Konieczna, Senior HR Audytor w Top Employers Institute; Piotr Stohnij, ekspert w zakresie nowego marketingu i różnorodności pokoleniowej, Dr Witold Jankowski, prezes ICAN Institute, konsultant strategiczny, wykładowca; Rafał Jastrzębski, Head of E-Learning, ICAN Institute.

Najważniejsze zagadnienia konferencji

Zaproszenie eksperci poruszą aktualne i najważniejsze tematy z perspektywy rozwoju kompetencji. 

  • Powiększająca się luka kompetencyjna i związana z nią konieczność upskillingu, przekwalifikowania się i rozwoju kompetencji jutra
  • Ścieżka kariery dla każdego pracownika: co oznacza w praktyce i jak wiąże się z reskillingiem i transformacją cyfrową pracy
  • Zjawisko pokoleniowej wieży Babel i portret czterech generacji – co wnoszą do zespołów osoby z poszczególnych pokoleń.
  • Porozumienie ponad różnicami – jak znaleźć wspólny mianownik dla członków zespołu i efektywnie się komunikować.
  • Jak zmienia się rola HR w nowym podejściu do rozwoju pracowników: zakres i wyzwania
  • Czym są organizacje uczące się i jak te tworzyć – charakterystyka, kultura feedbacku, ekspertymentowanie

To nie wszystkie zagadnienia, jakie omówimy wraz z ekspertami. Pełna agenda wydarzenia znajduje się na stronie www.ican.pl/wydarzenia/konferencje/trendy-hr.

Aktywności i materiały dla uczestników

Do wydarzenia można dołączyć bezpłatnie lub wybierając płatny pakiet uczestnictwa z dodatkowymi materiałami. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz nagrania z wydarzenia, by móc wracać do wiedzy ekspertów w dowolnym momencie. W ramach płatnego pakietu uczestnicy otrzymają także subskrypcję magazynu „MIT Sloan Management Review Polska” oraz certyfikowane szkolenie online „Motywowanie pracowników”.

Informacje organizacyjne i kontakt

Data: 9 listopada 2023 r., godz. 9:00-13:00

Więcej informacji na stronie Konferencja Trendy HR 

Kontakt z organizatorem: k.starko@ican.pl