Polska zajęła 34. miejsce na ogólną liczbę 86 państw w dorocznym rankingu Web Index 2014, mierzącym wkład internetu do społecznego, ekonomicznego i politycznego postępu w świecie. Pierwsze trzy miejsca zajęły Dania, Finlandia i Norwegia.

W zestawieniu wszystkich kategorii Polska wypada najlepiej jeśli chodzi o dostęp do sieci (lokata 28. odpowiadająca 68,6 pkt). Pod względem wolności i otwartości sieci zajmujemy miejsce 30. (69,75 pkt), a w kategorii upodmiotowienia użytkowników – 38. (43,32 pkt). Najgorzej wypadamy w kategorii internetowych treści – 44. lokata (48,11 pkt.). Średni wynik Polski to 58,81 pkt.

źródło: Ministerstwo Gospodarki