Polska firma AROBS specjalizująca się w rozwoju systemów elektronicznych oraz oprogramowania na potrzeby sektora kosmicznego została liderem międzynarodowego konsorcjum realizującego nowy projekt z obszaru infrastruktury komunikacji kwantowej na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

Kwantowe bezpieczeństwo

Komunikacja kwantowa jest uważana za najbezpieczniejszy sposób przekazywania informacji, ponieważ całkowicie uniemożliwia podsłuch, w przeciwieństwie do obecnie stosowanych metod szyfrowania, które są podatne na złamanie przez potencjalnie wysoce wydajne komputery kwantowe.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na bezpieczeństwo danych, rozpoczęto projekt „Quantum Key Distribution High-rate Detector Predevelopment”. Jego celem jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu detektora pojedynczych fotonów o wysokiej efektywności kwantowej (>90%) i dużej częstotliwości detekcji (>2 GHz). Technologia ma znaleźć zastosowanie w różnych sektorach gospodarki. Będzie szczególnie przydatna tam, gdzie istnieje potrzeba długoterminowej tajności danych, jak w jednostkach rządowych, medycznych i finansowych.

Firma AROBS Polska została zaangażowana w ten projekt. Ich zadaniem jest opracowanie architektury i kodu dla szybkich układów FPGA. Będą one sterować układem nadawczym i przetwarzać sygnały pochodzące z matrycy detektorów pojedynczych fotonów.

Ponadto, firma jest odpowiedzialna za opracowanie niezbędnego oprogramowania wbudowanego do obsługi całego systemu oraz przygotowanie układów elektronicznych. W projekcie uczestniczą również zespoły z Politechniki Mediolańskiej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Włoscy partnerzy zaprojektują i wyprodukują detektory. Stanowić one będą serce układu.

Zespół badawczy z UMK jest natomiast odpowiedzialny za opracowanie torów optycznych i przeprowadzenie pełnego testu odbiornika. Projekt ma wartość 800 tys. euro, a zakładany czas realizacji to 24 miesiące.