Badanie przeprowadzone przez Mastercard wykazało, że postępująca cyfryzacja gospodarki może stanowić wyzwanie dla polskich małych i średnich firm rodzinnych. Główne trudności, przed którymi stoją, to przekonanie wszystkich członków rodziny do modernizacji firmy oraz znalezienie odpowiednich rozwiązań cyfrowych.

MŚP – 99,8% firm

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% wszystkich firm w kraju. Większość europejskich MŚP to również firmy rodzinne, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Jednak tylko 37% tych firm czuje się dobrze przygotowanych do działania w coraz bardziej cyfrowej gospodarce.

Mastercard odgrywa istotną rolę w cyfryzacji europejskich MŚP, obsługując 4 na 5 małych firm, czyli około 18 milionów przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzone w 15 krajach Europy, w tym w Polsce, miało na celu zrozumienie, jak mniejsze przedsiębiorstwa reagują na rozwój cyfrowej transformacji w gospodarce i społeczeństwie. W badaniu wzięło udział 10 500 respondentów z firm rodzinnych z segmentu MŚP oraz firm nierodzinnych.

Wyniki badania wskazują, że firmy rodzinne szybko dostosowały się do cyfrowego świata, szczególnie w wyniku pandemii. 58% polskich firm zwiększyło korzystanie z płatności cyfrowych, co jest większym odsetkiem niż w przypadku firm europejskich. Ponadto, prawie 40% respondentów deklaruje chęć wdrożenia nowych narzędzi cyfrowych. Niemniej jednak znaczna część firm ma trudności w wyborze odpowiednich rozwiązań, a obawy związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną prywatności stanowią dodatkowe bariery.

Różnice pokoleniowe

W badaniu zwrócono uwagę na fakt, że starsze pokolenia i niechęć do zmian mogą utrudniać proces modernizacji firm rodzinnych. Ponadto, relacje osobiste w rodzinie mogą być źródłem trudności, a planowanie sukcesji jest kolejnym punktem zapalnym. Mimo to, większość respondentów pozytywnie ocenia pracę ze swoimi krewnymi, a firmy rodzinne są bardziej optymistycznie nastawione do rozwoju biznesu w nadchodzącym roku niż firmy nierodzinne.

Mastercard dostrzega potrzebę wsparcia firm rodzinnych poprzez edukację, szkolenia i mentoring w celu modernizacji ich działalności. Małe firmy są ważnym elementem europejskiej gospodarki, ale potrzebują dodatkowego wsparcia w celu pozostania konkurencyjnymi w zmieniającym się świecie. Mastercard identyfikuje trzy główne bariery wzrostu dla MŚP: płatności, dostęp do finansowania długoterminowego oraz narzędzia dołączania do cyfrowego ekosystemu.

W Polsce, w ramach programu „E-business vs. lockdown” realizowanego przez Fundację Impact i Mastercard Centre for Inclusive Growth, ponad 200 tysięcy małych i średnich przedsiębiorców skorzystało ze wsparcia w zakresie rozwoju e-commerce i cyfrowej transformacji.

https://biznestuba.pl/wiadomosci/polska-firma-zrealizuje-projekt-dla-europejskiej-agencji-kosmicznej/

Źródło: Mastercard